รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
(ซีไรต์) ประจำปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
แคลร์ คีฟ-ฟอกซ์ (Claire Keefe-Fox)