กิจกรรมอ่านบทกวีนักเขียนซีไรต์ปี 2559-2561 ณ วังสวนผักกาด


ชมวีดีโอ กิจกรรมอ่านบทกวี “มาลัยมิตรภาพเพื่อเฉลิมฉลองปีที่ ๔๑ ของรางวัลซีไรต์” (A Garland of Friendship: Celebrating the 41st Anniversary of the S.E.A. Write Award)

คลิปที่ 1  https://www.youtube.com/watch?v=itr4ERVTUHA&t=97s

คลิปที่ 2  https://www.youtube.com/watch?v=LfOfR-6fHqY&t=1162s

คลิปที่ 3  https://www.youtube.com/watch?v=8eQRkOZBHtc&t=1060s

กิจกรรมสุอ่านบทกวี “มาลัยมิตรภาพเพื่อเฉลิมฉลองปีที่ ๔๑ ของรางวัลซีไรต์” (A Garland of Friendship: Celebrating the 41st Anniversary of the S.E.A. Write Award) และงานเลี้ยงรับรอง ณ วังสวนผักกาด นักเขียนผู้อ่านบทกวีประกอบด้วย ตาริฟ บิน ฮาจี อับดุล ฮามิด นักเขียนซีไรต์บรูไน, เรอจับ บิน อิสมาอิล นักเขียนซีไรต์มาเลเซีย, ป๊อล พิศัย นักเขียนซีไรต์กัมพูชา, เจิ่น หุ่ง นักเขียนซีไรต์ เวียดนาม, ชิด โอ เนียว นักเขียนซีไรต์ เมียนมาร์ , เบียนเวนิโด ลุมเบล่า นักเขียนซีไรต์ฟิลิปปินส์ , โก เมย์ เทค นักเขียนซีไรต์สิงคโปร์, สมชาย จันทะวง นักเขียนซีไรต์ลาว และพลัง เพียงพิรุฬห์ นักเขียนซีไรต์ไทย ดำเนินรายการโดย รศ.สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ และ Mr. Adam Reekie


แชร์บทความนี้

© 2019 www.seawrite.com All Rights Reserved.
รับทำเว็บไซต์ by SiNGHADEVELOP CO.,LTD.