ประกาศขยายกำหนดส่งผลงานประเภทรวมเรื่องสั้นเพื่อเข้าประกวดรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๖๓


       สืบเนื่องจากภาวะวิกฤตโควิด-19 และสถานการณ์ที่อาจทวีความรุนแรงและเลวร้ายลง ดังที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร อีกทั้งยังขอความร่วมมือให้ประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” โดยปิดสำนักงานและให้ทำงานจากที่บ้านนั้น

      คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน(ซีไรต์)จึงเห็นสมควรเลื่อนกำหนดการส่งผลงานประเภทรวมเรื่องสั้น เพื่อเข้าประกวดประจำปี ๒๕๖๓ ออกไปถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

      สอบถามเพิ่มเติมได้ทางอีเมล  seawritethailand@gmail.com  หรือเว็บไซต์ http://www.seawrite.com

 

                                                             ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

                                                            คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๖๓


แชร์บทความนี้

© 2019 www.seawrite.com All Rights Reserved.
รับทำเว็บไซต์ by SiNGHADEVELOP CO.,LTD.