ประกาศรายชื่อหนังสือรวมเรื่องสั้นส่งเข้าประกวดรางวัลซีไรต์ พ.ศ. ๒๕๖๓


คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ขอประกาศรายชื่อหนังสือรวมเรื่องสั้น  ๔๐  เล่ม ที่ส่งเข้าประกวด ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบรวมเรื่องสั้น) ดังต่อไปนี้

 

ชื่อรวมเรื่องสั้น

ผู้แต่ง

24 ชั่วโมง

แพรพลอย  วนัช

2559

ศิวรัฐ  หาญพานิช

2601 ความตายเป็นเพียงแค่ความฝัน

ละเวง  ปัญจสุนทร

Fuel Romance เชื้อเพลิงโรมานซ์เว่อร์

อุเทน  มหามิตร

IFPOSSIBLE  จริงเสมือนจริง

สโรชา  ธารา

PARIS IN PAIRS ปารีสบนดาวดวงอื่น

โชติกา  ปริณายก

Soul รากเหง้าอารยธรรมโลก

ร.ว. วงศ์ลอคำ  ๑๒ จุไท

Tangerine เปล่า เปลือง เชื่อง ช้ำ

กวีวัธน์

Transmission  เป็นอื่นไป

จรณ์  ยวนเจริญ

YOU SADLY SMILE IN THE PROFILE PICTURE

ธนชาติ  ศิริภัทราชัย

กวีพูด: รวมสิบเรื่องสั้นของฟ้า

ฟ้า  พูลวรลักษณ์

ขุนทองที่หลังกำแพง

ร.อ.วรวิทย์  ทรัพย์เจริญ

คืนปีเสือ และเรื่องเล่าของสัตว์อื่น ๆ

จเด็จ  กำจรเดช

ฅนชายขอบ

นายพินต้า

ดอกรัก

ตินกานต์

เด็กชายที่ปลอมตัวเป็นหนังสือ, ดอกไม้ และอื่น ๆ

ปะการัง

ตรอกคนบ้า และเรื่องสั้นอื่น ๆ

ธาร  ยุทธชัยบดินทร์

ตะวันออกศอกกลับ

อนุสรณ์  ติปยานนท์

ในปีที่ยี่สิบเจ็ด และเรื่องสั้นอื่น ๆ

ชาคริต  คำพิลานนท์

ในโลกเล่า

วัฒน์  ยวงแก้ว

บันทึกความทรงจำ บทเรียนแห่งชีวิต ๒
เมยวดีที่รัก แผ่นดินนี้มิอาจลืม

เรียบ  ทิพเจริญ

ประหลาด

สิริพร  เชษฐสุราษฎร์

ผู้คนในโลกภาพฝัน

อดิศร  ไพรวัฒนานุพันธ์

ผู้คนบนโลกนี้ต่างหวาดกลัวกันและกัน

ภู่มณี  ศิริพรไพบูลย์

แพรกหนามแดง

แดนอรัญ  แสงทอง

ภาพเหมือนของคืนฤดูร้อน

ปันนารีย์

มายาคติ

ธารา  ศรีอนุรักษ์

รยางค์และเงื้อมเงา

วิภาส  ศรีทอง

รวยจริง...ไม่อิงนิยาย

ดร.มานิต  เอื้อทวีกุล

เรื่องราวในหนึ่งวันกับเหตุการณ์ไม่ปกติอื่น ๆ

กฤติศิลป์  ศักดิ์ศิริ

โรคระบาด และเรื่องสั้นอื่น ๆ

ภพ  เบญญาภา

ไร้สัญชาติ และตัวละครอื่น ๆ

บัญชา  อ่อนดี

ลิงหิน และเรื่องสั้นอื่น ๆ

ภาณุ  ตรัยเวช

วันเงียบ

รัชตะ  อารยะ

วาดถอดคราบ

กิติศักดิ์  ศรีแก้วบวร

สาปศิลป์

นภ  ดารารัตน์

สำนักเขียนร้อยแก้ว

ในเมือง  รักเสรี

อาถรรพ์ภาพวาดเสือดำ และเรื่องราวอื่น ๆ

กำพล  นิรวรรณ

อุปสรรคใด...ไหนจะสู้ผู้พยายาม

วรรณพรรณ  บุญชู

โอ้แม่มหากวีศรีศตวรรษที่ 21

นันดานี

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)


แชร์บทความนี้

© 2019 www.seawrite.com All Rights Reserved.
รับทำเว็บไซต์ by SiNGHADEVELOP CO.,LTD.