กำหนดการวันแถลงข่าวประกาศผลการตัดสินรางวัลซีไรต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเภทกวีนิพนธ์


คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจติดตามการแถลงข่าว ประกาศผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  ประเภทกวีนิพนธ์  ในวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ วังสวนผักกาด เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. โดยจะเป็นการแถลงผลการตัดสินผ่านระบบออนไลน์


แชร์บทความนี้

© 2019 www.seawrite.com All Rights Reserved.
รับทำเว็บไซต์ by SiNGHADEVELOP CO.,LTD.