กำหนดการประกาศผลการตัดสินรางวัลซีไรต์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภท "รวมเรื่องสั้น"


กำหนดการประกาศผลการตัดสินรางวัลซีไรต์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภท "รวมเรื่องสั้น"

เลื่อนเป็น วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (หลังงานมหกรรมหนังสือ)

เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ


แชร์บทความนี้

© 2019 www.seawrite.com | The S.E.A. Write Award, Mandarin Oriental Bangkok. All Rights Reserved.