ผลการพิจารณาคัดเลือกนวนิยายรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๔


๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง  ผลการพิจารณาคัดเลือกนวนิยายรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน  คณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๔

                คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี ๒๕๖๔ ได้พิจารณาคัดเลือกหนังสือนวนิยายที่ส่งประกวด ๖๐ เรื่องแล้ว มีมติเสนอนวนิยายเข้ารอบคัดเลือก จำนวน  ๑๐  เรื่อง ดังมีรายชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษรของชื่อเรื่องต่อไปนี้  เพื่อคณะกรรมการตัดสินฯ พิจารณาในรอบต่อไป

 

๑. 24-7/1       ของ ภู กระดาษ

๒. เกิดในฤดูหนาวที่แดดส่องถึง       ของ  นทธี ศศิวิมล

๓. ดำดิ่งสู่เบื้องบน       ของ  วัฒน์ ยวงแก้ว

๔. เดฟั่น       ของ  ศิริวร  แก้วกาญจน์

๕. ภูเขาน้ำตา       ของ  อนุสรณ์ มาราสา

๖. รอยสนธยา       ของ  ทรงศีล ทิวสมบุญ

๗. วรรณกรรมที่แท้จริงน่ะ ต้องใช้คอมพิวเตอร์เขียนเท่านั้นไม่รู้เหรอ
     ของ  ร เรือในมหาสมุท

๘. วายัง อมฤต       ของ  อนุสรณ์ ติปยานนท์

๙. สุสานสยาม       ของ ปราปต์

๑๐. อาณาเขต       ของ  นิธิ นิธิวีรกุล

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

 

๑. นางสาวเสาวณิต  จุลวงศ์                          ประธานกรรมการรอบคัดเลือก             

๒. นางสาวจิราภรณ์  อัจฉริยะประสิทธิ์            กรรมการรอบคัดเลือก             

๓. นางสาวจุฑามาศ ณ สงขลา                      กรรมการรอบคัดเลือก             

๔. นายพินิจ  นิลรัตน์                                    กรรมการรอบคัดเลือก             

๕. นายภาณุพงษ์  คงจันทร์                           กรรมการรอบคัดเลือก             

๖. นายวันชนะ  ทองคำเภา                            กรรมการรอบคัดเลือก             

๗. นายอลงกต  ใหม่ด้วง                               กรรมการรอบคัดเลือก             

 

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ ที่นี่


แชร์บทความนี้

© 2019 www.seawrite.com All Rights Reserved.
รับทำเว็บไซต์ by SiNGHADEVELOP CO.,LTD.