เปลี่ยนแปลงการแถลงข่าวประกาศผลการตัดสินรางวัลซีไรต์ ประเภทนวนิยาย ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นรูปแบบออนไลน์


เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศยกระดับการเตือนภัยโควิด-๑๙ เป็นระดับ ๔

คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ จึงขอเปลี่ยนแปลงการแถลงข่าวประกาศผลการตัดสินรางวัลซีไรต์ ประเภทนวนิยาย ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นรูปแบบออนไลน์

สามารถติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวประกาศผลการตัดสินได้ ทาง

Facebook  เพจสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ  @penthailand

Facebook เพจสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย @thaiwriterassociation

วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

 


แชร์บทความนี้

© 2019 www.seawrite.com All Rights Reserved.
รับทำเว็บไซต์ by SiNGHADEVELOP CO.,LTD.