นวนิยาย ‘เดฟั่น’ โดย ศิริวร แก้วกาญจน์ คว้ารางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๖๔


คำประกาศของคณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)

ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖๔  ประเภทนวนิยาย

       คณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า

   นวนิยายเรื่อง เดฟั่น ของ ศิริวร แก้วกาญจน์ เล่าเรื่องการก่อตั้งชุมชนท้องถิ่นในอดีต เชื่อมโยงกับการตั้งถิ่นฐานของคนภาคใต้ในบริเวณเทือกเขาบรรทัดและลุ่มทะเลสาบ แสดงให้เห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้คน ส่งสารสำคัญว่าด้วยความทรงจำบาดแผลที่ถูกลบเลือน  เป็นเสมือนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เขียนตอบโต้ประวัติศาสตร์กระแสหลัก

    เดฟั่น ใช้ตำนานวีรบุรุษที่เล่ากันในท้องถิ่นภาคใต้เป็นตัวเดินเรื่องให้สอดร้อยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม   เล่าเรื่องในลีลาวรรณกรรมแนวสัจนิยมมหัศจรรย์อย่างมีวรรณศิลป์ ผ่านตัวละครเอกคือ “เดฟั่น” ซึ่งสูญเสียความทรงจำและหลงอยู่ในมิติของห้วงคำนึงที่แหว่งวิ่น  นวนิยายเรื่องนี้เดินเรื่องโดยใช้วิธีตัดต่ออย่างกระชับฉับไว  เอื้อให้ผู้อ่านต่อเติมจินตนาการและทาบเทียบประสบการณ์ของตนเข้ากับการล่มสลายของชุมชนท้องถิ่นที่เกิดจากโครงสร้างอำนาจที่ไม่เป็นธรรม ก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจต่อชะตากรรมของมนุษยชาติ

       เดฟั่น แสดงให้เห็นพลังของวรรณกรรมในการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ที่เล่าไม่ได้และไม่ได้เล่า

  คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นวนิยายเรื่องเดฟั่น ของศิริวร แก้วกาญจน์ ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

ประกาศ  ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

 

คณะกรรมการตัดสินรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๖๔

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา  รักษมณี             ประธานกรรมการตัดสิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  เวศร์ภาดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สกุล บุณยทัต

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา  สังขพันธานนท์

นายพิบูลศักดิ์ ละครพล

รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธนัย  ประสานนาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต  จุลวงศ์

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารคำประกาศได้  ที่นี่

 

 

นวนิยาย ‘เดฟั่น’ โดย ศิริวร  แก้วกาญจน์ คว้ารางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๖๔

            คณะกรรมการตัดสินรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๖๔  ได้จัดงานแถลงข่าวประกาศผลการตัดสินรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๔.๐๐ น.  โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ประกาศให้นวนิยายเรื่อง ‘เดฟั่น’ โดย ศิริวร  แก้วกาญจน์ จัดพิมพ์โดย ผจญภัยสำนักพิมพ์ ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือ ซีไรต์ ประจำปี ๒๕๖๔

            ศิริวร  แก้วกาญจน์  มีผลงานวรรณกรรมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก หรือรอบ Shortlist รางวัลซีไรต์มาแล้วจำนวนถึง ๑๐ เล่ม ครบทั้งประเภทนวนิยาย  กวีนิพนธ์ และรวมเรื่องสั้น ดังนี้

            พ.ศ. ๒๕๔๗  กวีนิพนธ์  ‘ประเทศที่สาบสูญ’

            พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมเรื่องสั้น  ‘เรื่องเล่าของคนบันทึกเรื่องเล่าที่นักเล่าเรื่องคนหนึ่งเล่าให้เขาฟัง’

            พ.ศ. ๒๕๔๙  นวนิยาย  ‘กรณีฆาตกรรมโต๊ะอิหม่ามสะตอปา การ์เด’

            พ.ศ. ๒๕๕๐  กวีนิพนธ์  ‘เก็บความเศร้าไว้ให้พ้นมือเด็ก ๆ’ และ ‘ลงเรือมาเมื่อวาน’

            พ.ศ. ๒๕๕๑  รวมเรื่องสั้น  ‘ข่าวการหายไปของอาริญา’

            พ.ศ. ๒๕๕๓  กวีนิพนธ์  ‘ฉันอยากร้องเพลงสักเพลง’

            พ.ศ. ๒๕๕๕  นวนิยาย  ‘โลกประหลาดในประวัติศาสตร์ความเศร้า’

            พ.ศ. ๒๕๖๒  กวีนิพนธ์  ‘ฝันของฝูงกระต่าย’

            พ.ศ. ๒๕๖๔  นวนิยาย  ‘เดฟั่น’

            ทำให้ ศิริวร  แก้วกาญจน์ เป็นนักเขียนที่มีผลงานวรรณกรรมผ่านเข้ารอบคัดเลือก หรือรอบ Shortlist เป็นจำนวนสูงสุดในประวัติศาสตร์การประกวดรางวัลซีไรต์ ส่วนของประเทศไทย

            นอกจากนี้ ศิริวร  แก้วกาญจน์  ยังมีผลงานวรรณกรรมผ่านเข้ารอบแรก หรือรอบ Longlist รางวัลซีไรต์ อีกจำนวน ๒ เล่ม ด้วยกัน คือ

            พ.ศ. ๒๕๕๔  รวมเรื่องสั้น ‘ความมหัศจรรย์ครั้งยิ่งใหญ่’

            พ.ศ. ๒๕๕๕  นวนิยาย  ‘ช่างซ่อมตุ๊กตาจากอาเคเชีย’

           

       ศิริวร  แก้วกาญจน์  เป็นผู้ร่วมก่อตั้งผจญภัยสำนักพิมพ์  และเคยได้รับรางวัลศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐  จาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  กระทรวงวัฒนธรรม

 

รายนามคณะกรรมการตัดสิน รางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๖๔

 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา  รักษมณี             ประธานกรรมการตัดสิน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  เวศร์ภาดา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สกุล บุณยทัต
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา  สังขพันธานนท์
 • นายพิบูลศักดิ์ ละครพล
 • รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธนัย  ประสานนาม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต  จุลวงศ์

 

รายนามคณะกรรมการรอบคัดเลือก รางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๖๔

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต  จุลวงศ์                 ประธานกรรมการรอบคัดเลือก
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
 • นางสาวจุฑามาศ  ณ สงขลา
 • นายพินิจ  นิลรัตน์
 • นายภาณุพงษ์  คงจันทร์
 • ดร.วันชนะ  ทองคำเภา
 • ดร.อลงกต  ใหม่ด้วง  (‘กัลปพฤกษ์’)

ผู้สนับสนุนรางวัลซีไรต์

 • บริษัท บี. กริม.
 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • โครงการ มูลนิธิเอสซีจี
 • บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 • มูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์
 • บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด
 • โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

 


แชร์บทความนี้

© 2019 www.seawrite.com All Rights Reserved.
รับทำเว็บไซต์ by SiNGHADEVELOP CO.,LTD.