ประกาศรายชื่อหนังสือกวีนิพนธ์ส่งประกวดรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๖๕


คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ขอประกาศรายชื่อหนังสือกวีนิพนธ์จำนวน  ๗๕  เล่ม ที่ส่งเข้าประกวด ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ดังต่อไปนี้

ลำดับที่

ชื่อหนังสือกวีนิพนธ์

ผู้ประพันธ์

ผู้จัดพิมพ์

๑.

#18-48

ในเมือง รักเสรี

ไชยปกรณ์ พุทธธีรภาพ

๒.

กระท่อมสีเมฆในโมงยามและความเป็นอื่น

สันต์ธวัช ศรีคำแท้

สำนักพิมพ์มนตร์อักษร

๓.

กลับคืนสู่เหย้า...เรือนใจ

บัญชา คิดโสดา

บัญชา คิดโสดา

๔.

กวีนิพนธ์ไม่เคยตาย

อภิชาติ ดำดี

อภิชาติ ดำดี

๕.

ก่อนแดดร้อนไล่ต้อนเช้า

จักร แจกันทอง

สำนักพิมพ์แจกัน

๖.

กะพริบแสงแห่งหิ่งห้อย

วิกมล ดำด้วงโรม

วิกมล ดำด้วงโรม

๗.

กัดกินฉันอีกสักคำสิ

สันติพล ยวงใย

ผจญภัยสำนักพิมพ์

๘.

กางใจ

"กุดจี่" พรชัย แสนยะมูล

สำนักพิมพ์ไม้ยมก

๙.

การเดินทางของหัวใจ ชุด บางที่

วรรณกรัยซ์ ไกรวัลย์

Artbook

๑๐.

ข้ามคืน

แสงเดือน

สำนักพิมพ์น้ำพุน้อย

๑๑.

ความเจ็บปวดบนลวดลาย

จักริน สร้อยสูงเนิน

มหาวิทยาลัยรังสิต

๑๒.

เงามายา ย่อมทดสอบความบอบบาง

มนพิสุทธิ์ พิทักษ์สันติภาพ

Artbook

๑๓.

จนกว่าโลกจะโอบกอดเราเอาไว้

ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์

ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์

๑๔.

จุลศักราช

รวิวาร

สำนักพิมพ์สมมติ

๑๕.

ฉันคือบทกวี

สยมภู ฤกษ์ใหญ่

สำนักพิมพ์อุดมปัญญา

๑๖.

ชีวิตแค่ไหน ใช้แค่นั้น

สัญญา รุจิมิตร

สัญญา รุจิมิตร

๑๗.

ซ้อนซับกับโลกทึมเศร้า

บัญชา อ่อนดี

พิมพ์ไพรสำนักพิมพ์

๑๘.

ณ ฤดูหนาว

สาคร ชิตังกรณ์

จักรี ศรีจารุเมธีญาณ

๑๙.

ดรณีชีวาลัย

ช.อินทรรักษ์

Artbook

๒๐.

ดวงตากวี

รินศรัทธา กาญจนวตี

สำนักพิมพ์ ออน อาร์ต

๒๑.

ดวงตาของมหาสมุทร

จามรี ตันไพฑูรย์ดิถี

จามรี ตันไพฑูรย์ดิถี

๒๒.

ดอกไม้ สายน้ำ ความรัก

แม่น้ำ เรลลี่

หนังสือกวีนิพนธ์

๒๓.

ดอกสร้อยวรรณศิลป์

สุปาณี พัดทอง

สำนักพิมพ์ ออน อาร์ต

๒๔.

ดอย ฟ้า นา แม่

วิลักษณ์ ศรีป่าซาง

สีสันพรรณไม้

๒๕.

ดินแดนบันไดงู

วิสุทธิ์ ขาวเนียม

ผจญภัยสำนักพิมพ์

๒๖.

เดินทางไปผู้เดียว

คำ พอวา

สำนักพิมพ์หุบเขาครีบปลาวาฬ

๒๗.

ถักถ้อยธุลีใจ

รมณา โรชา

สำนักพิมพ์ Artbook

๒๘.

ทั้งคืน ฉันนิ่งฟังใบไม้สนทนา

รมณา โรชา

สำนักพิมพ์ Artbook

๒๙.

ทาสกวี

อรรณพ วันศรี

กากะเยียสำนักพิมพ์

๓๐.

ธรรมะกวีเซน

ในเมือง รักเสรี

ไชยปกรณ์ พุทธธีรภาพ

๓๑.

นาฏกรรมจำนรรจ์

ศิวกานท์ ปทุมสูติ

ผจญภัยสำนักพิมพ์

๓๒.

นิราศศรีอโยธยา

บัวงาม น้ำใส

ประเสริฐ สลิลอำไพ

๓๓.

บทกวีจากบ้านสวน

ชัยพร ศรีโบราณ

สำนักพิมพ์สวนกวี

๓๔.

บ้านแผ่นดิน

บรรจง บุรินประโคน

กากะเยียสำนักพิมพ์

๓๕.

โบยบินไปสู่โลกซึ่งความรักสะพรั่งบาน

อติรุจ ดือเระ

มูลนิธิเอสซีจี

๓๖.

ประเทศในเขาวงกต และบริบทอื่นๆ

ศิริวร แก้วกาญจน์

ผจญภัยสำนักพิมพ์

๓๗.

ประเทศไร้ทรงจำ

รอนฝัน ตะวันเศร้า

สำนักพิมพ์สมมติ

๓๘.

ปลาที่ว่ายทวนฟ้าจึงตกลงมาพร้อมฝน

หทัยสินธุ สินธุหทัย

ปล่อยสำนักพิมพ์

๓๙.

ผลึกฝันรางวัลชีวิต

ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร

ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร

๔๐.

ผู้พาความฝันตามมาทันความจริง

จำรูญศักดิ์

ธนวรรฒน์ ผลพันธ์

๔๑.

ฝูงนกเหนือวิหาร

โชคชัย บัณฑิต'

โชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์

๔๒.

เฝ้าดูราตรีบีบหยดสีจากดวงใจ

แมวกวี

กิติ ยิ่งยงใจสุข

๔๓.

เพลงภวังค์จังหวะจักรวาล จะปรวนแปรแผ่ซ่านแล้วผ่านไป...

รายรุ้ง ละอองธาร

เงาสำนักพิมพ์

๔๔.

ฟ้าดินถิ่นฮัก

วัฒนา ธรรมกูร

สาระฅนสำนักพิมพ์

๔๕.

ภาพจำในเมืองขำขื่น

ธาร ธรรมโฆษณ์

สำนักพิมพ์ Artbook

๔๖.

มหาสมุทรว่ายผ่านฝูงปลา

พจนาถ พจนาพิทักษ์

ผจญภัยสำนักพิมพ์

๔๗.

มิปรารถนาเป็นอื่น

กวิสรา ม่วงงาม

สำนักพิมพ์บ้านแม่น้ำ

๔๘.

มีดสั้น บ้านนกบิน

กานต์ ลิ่มสถาพร

สำนักพิมพ์อุดมปัญญา

๔๙.

เมื่อพระอาทิตย์หลับ ฉันก่อไฟปลุกพระจันทร์

ภิรเดช แก้วมงคล

กากะเยีย

๕๐.

แม่น้ำ หญิงสาว ฤดูกาล

ชนากานต์ เหลียงพานิช

ดิเรก นนทชิต

๕๑.

ไม่มีอะไรอยู่ในวรรณกรรม(?)

กิตติศักดิ์ คงคา

สำนักพิมพ์ 13357

๕๒.

รอบบ้านผ่านเมือง

อรุณ เวชสุวรรณ

สำนักพิมพ์อรุณวิทยา

๕๓.

ร้อยกรองชมสวน

ในเมือง รักเสรี

ไชยปกรณ์ พุทธธีรภาพ

๕๔.

ร้อยฝันพรรณกวี

ชลภูมิ

ชลภูมิ (นายแพทย์ ชุมพล กิตติคุณากร)

๕๕.

รุ่นมีครูไว้คุณไม่อับจน

อาคม คำภูษา

อาคม คำภูษา

๕๖.

เรากำลังติดอยู่ในบ่วงแร้วปัจจุบัน

กิตติ อัมพรมหา

กิตติ อัมพรมหา

๕๗.

เรื่องจริงจริงในโลกลวงลวง

วรภ วรภา

Din-Dan BooK

๕๘.

ฤดูหนาวในบางเช้า

ซามิยอ

สำนักพิมพ์บลูบ็อกเฮ้าส์

๕๙.

ล้วนคือของขวัญบรรณาการ

สิริวตี

สำนักพิมพ์พลอยหิรัญ

๖๐.

ละอองเมฆเหนือขุนเขา

รมณา โรชา

สำนักพิมพ์ Artbook

๖๑.

ลูกเคลื่อนโลก

สิริวตี

สำนักพิมพ์พลอยหิรัญ

๖๒.

โลกสันนิวาส

มุทิตา

สำนักพิมพ์คอกม้าหิมาลัย

๖๓.

วิลัยลักษณ์คำฉันท์

ฃร ลำภุฃัน : ฅมิกะ

สมชาย สตภูมินทร์

๖๔.

สองฝั่งแม่น้ำเก่า

ลอง จ้องรวี

สำนักพิมพ์โรงนาบ้านไร่

๖๕.

สะพรั่งบานในสถานการณ์ไม่ปกติ

รังสิมันต์ จุลหริก

สำนักกวีน้อยเมืองนคร

๖๖.

สักวาวรรณกวิน

สุปาณี พัดทอง

สำนักพิมพ์ ออน อาร์ต

๖๗.

สำนักข่าว(ร้อย)กรอง ประจำปี 2564

ในเมือง รักเสรี

ไชยปกรณ์ พุทธธีรภาพ

๖๘.

สำนึกนัยสำนึก

พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์

พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์

๖๙.

หน้ากาก

รคน

สำนักพิมพ์ฟ้าฮ่าม

๗๐.

หมื่นลี้เดียวดาย

มหา สุรารินทร์

ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต

๗๑.

หมู่บ้านในม่านหมอก

ลอง จ้องรวี

สำนักพิมพ์โรงนาบ้านไร่

๗๒.

หมู่เมฆตะวันออก สายลมตะวันตก

ดิเรก นนทชิต

ดิเรก นนทชิต

๗๓.

หอมรัก ห่มโลก

โกศล อนุสิม

Din-Dan BooK

๗๔.

อาชานัย

อาชานิล

สำนักพิมพ์ม้าบิน

๗๕.

ฮ่วงเฮ้า

คำเมือง ราวะรินทร์

สาระฅนสำนักพิมพ์

ประกาศ ณ วันที่  ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)


แชร์บทความนี้

© 2019 www.seawrite.com All Rights Reserved.
รับทำเว็บไซต์ by SiNGHADEVELOP CO.,LTD.