คำประกาศของคณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ประเภทกวีนิพนธ์


คำประกาศของคณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)

ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ประเภทกวีนิพนธ์

 

คณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า

กวีนิพนธ์เรื่อง จนกว่าโลกจะโอบกอดเราเอาไว้ ของ ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ นำเสนอภาพชีวิตของผู้คนในยุคสังคมพลิกผันที่เผชิญหน้ากับโรคระบาดครั้งใหญ่ ปัญหาอาชญากรรม สิ่งแวดล้อม และจริยธรรมสื่อ บทกวีแต่ละบทนำเสนอฉากชีวิตและพฤติการณ์ของคนธรรมดาสามัญ ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ คนชายขอบ ผู้คนในเมืองและในชนบทที่ยากจนและถูกเบียดขับกดทับ ตลอดจนตั้งคำถามกับโลก ยุคเก่า และวิพากษ์โลกยุคใหม่อย่างแยบยล กวีมุ่งเสนอสารสำคัญว่าแม้ชีวิตจะต้องเผชิญกับความโหดร้าย ความรุนแรง ความพลิกผันและความล่มสลาย ขอเพียงเรายังมีความเอื้ออาทรต่อกัน โอบกอดกันด้วยความเข้าใจ และเห็นอกเห็นใจกัน

กวีเล่าเรื่องชีวิตของผู้คนอย่างละคร แบ่งบทตอนอย่างมีสัมพันธภาพ ใช้ท่วงทำนองโรแมนติกตัดกับสัจนิยมด้วยน้ำเสียงประชดเสียดสีเพื่อเร้าอารมณ์และกระตุ้นความนึกคิด ถ้อยคำในบทกวีน้อยแต่มาก ง่ายแต่งาม ลึกซึ้งทั้งความหมายและอารมณ์ความรู้สึก รวมทั้งยังใช้ศิลปะสองแขนง คือบทกวีกับภาพวาดมาสอดประสานกันเพื่อนำเสนอความคิดร่วมสมัยและสากล สื่อน้ำเสียงที่มีความหวัง มุ่งยกระดับจิตใจให้ใคร่ครวญถึงความอ่อนโยนที่โลกพึงมีต่อเราและเราพึงมีต่อโลก

คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้กวีนิพนธ์เรื่องจนกว่าโลกจะโอบกอดเราเอาไว้ ของปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

 

ประธานกรรมการตัดสิน

นางชมัยภร บางคมบาง

 

กรรมการตัดสิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สกุล บุณยทัต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา

รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร

นายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ

รองศาสตราจารย์ สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สายวรุณ สุนทโรทก

 

ดาวน์โหลดไฟล์การประกาศผลการตัดสินได้  ที่นี่


แชร์บทความนี้

© 2019 www.seawrite.com All Rights Reserved.
รับทำเว็บไซต์ by SiNGHADEVELOP CO.,LTD.