ประกาศรายชื่อรวมเรื่องสั้นส่งประกวดรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๖๖


คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ขอประกาศรายชื่อหนังสือ “รวมเรื่องสั้น” จำนวน ๖๔ เล่ม ที่ส่งเข้าประกวด ใน พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

 

ลำดับ

ชื่อรวมเรื่องสั้น

ผู้ประพันธ์

ผู้จัดพิมพ์

13 หลัก และเรื่องราวของหมู่บ้านต่างๆ

บัญชา อ่อนดี

พิมพ์ไพรสำนักพิมพ์

2444

มาโนช พรหมสิงห์

สำนักพิมพ์สมมติ

Divine Being ไม่ใช่มนุษย์ และตัวตนอื่นๆ

จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท

สำนักพิมพ์แซลมอน

Drag Queen และซูเปอร์ฮีโร่คนอื่น ๆ

ณพรรธน์

สำนักพิมพ์ อะโวคาโด บุ๊กส์

Family Comes First ด้วยรักและผุพัง

นริศพงศ์ รักวัฒนานนท์

สำนักพิมพ์แซลมอน

Full Time JOB to WIN งานประจำทำแล้ว "มีความสุข"

วิสุทธิ์ ถาวรรัตน์

สำนักพิมพ์ไรเตอร์โซล

กับดักที่เราประกอบสร้าง

อดิศร ไพรวัฒนานุพันธ์

สำนักพิมพ์สมมติ

ขออภัยในความไม่สะดวก

ทัศนาวดี

สำนักพิมพ์ป่งใบ

ข้ามภูผา ฝ่าดงโควิด กัลยาณมิตรที่อาภา

ภูริวฑฺฒโนภิกขุ

พระภูวัต ภูริวฑฺฒโน

๑๐

คนไข้แห่งศตวรรษ

ถาวรณ์ วังสำเภา

ถาวรณ์ วังสำเภา

๑๑

คนเลี้ยงลิง

อุเทน พรมแดง

สำนักพิมพ์อินเทรนด์

๑๒

ความเพอร์เฟคของชีวิต The perfection of Life

ด.ช.สุพิร รัตนชัย (น้องไม้)

สำนักพิมพ์ไรเตอร์โซล

๑๓

ความรักและเผ่าพันธุ์ปอเลอเปลอ

โถ่เรบอ

สำนักพิมพ์หุบเขาครีบปลาวาฬ

๑๔

คำถามสุดท้ายของคัทลิน

สุกัญญา หาญตระกูล

สำนักพิมพ์ซิลค์เวอร์ม

๑๕

จดหมายลายมือพ่อ

ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์

สำนักพิมพ์กาหลง

๑๖

จักรวาลล้วนวงกลม

วัฒน์ ยวงแก้ว

ผจญภัยสำนักพิมพ์

๑๗

จัดการเงินดี เงินก็ไม่หนีไปหาคนอื่น

โค้ชสุนีย์ เอี่ยมแสงสิน

สำนักพิมพ์ไรเตอร์โซล

๑๘

ชนปทปโทโส: มหกรรมชีวิตในชนบทประเทศ

พุทธมาลัย

ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี

๑๙

ซารียายืนยันว่ามีฝนตกเล็กน้อยกลางทะเลสาบ

พิณพิพัฒน ศรีทวี

ผจญภัยสำนักพิมพ์

๒๐

ด.ช. ตุ้ม

สุรศักดิ์ กฤษณมิษ

สุรศักดิ์ กฤษณมิษ

๒๑

ดั่ง...ฟองคลื่น

ปันนารีย์

บลูบ็อกเฮ้าส์

๒๒

เด็กหญิงหัวฟู

น้าดี

นางสาววันดี ธรรมโชติ

๒๓

ทัศนียภาพที่เคลื่อนไหล

นรเศรษฐ์ ทับทิมทอง

สำนักพิมพ์ง่ายงาม

๒๔

ท่านกัปตัน และเรื่องเล่าของคนอื่นๆ

ศิริวร แก้วกาญจน์

ผจญภัยสำนักพิมพ์

๒๕

ทารกวรรณกรรม

โรจน์ สาโรจน์

โรจน์ สาโรจน์

๒๖

นักออกแบบห้วงมายากาล

ศิริ มะลิแย้ม

ศิริวัฒน์ มะลิแย้ม

๒๗

นาฏกรรมบนผืนน้ำในค่ำคืนที่เสียงนั้นเลือนหายไป

วสุวัต

สุวิทย์ เสือกลิ่น

๒๘

บทเรียนชีวิต บนผืนผ้าใบ

พว.อรทัย ออประยูร

สำนักพิมพ์ไรเตอร์โซล

๒๙

บันทึกของชายผู้ถูกขังเป็นมนุษย์ฟาร์ม

นายวิเชียร  ไชยบัง

โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

๓๐

บินไปเหนือสะพานข้ามดาว

ประชาคม ลุนาชัย

Din-Dan BooK

๓๑

เปิดหน้าต่อไปและอ่านต่อไปจนจบ

กิตติศักดิ์ คงคา

สำนักพิมพ์ 13357

๓๒

ฝนโปรยปรายใต้มงกุฎ

สันติสุข กาญจนประกร

flavorful publishing

๓๓

ฝันจางที่หางดง

ณรงค์ฤทธิ์ ศรีรัตโนภาส

ณรงค์ฤทธิ์ ศรีรัตโนภาส

๓๔

พื้นที่ส่วนตัว

ปานศักดิ์ นาแสวง

สำนักพิมพ์วานรนคร

๓๕

มนุษย์ระเหิด

วิญวิญญ์

ณัฏฐ์ธีรตา วิทิตวิญญูชน

๓๖

มนุษย์หมายเลข 0

ชาคริต โภชะเรือง

สำนักพิมพ์ก๊วนปาร์ตี้

๓๗

ม้าน้ำบนชิงช้าสวรรค์

ชาคริต แก้วทันคำ

สำนักพิมพ์ตำหนัก

๓๘

มุกน้ำค้าง

ภักดิ์ รตนผล

ภักดิ์ รตนผล

๓๙

เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว... ชีวิตก็ดีขึ้น

พีรญา กัณฑบุตร

สำนักพิมพ์ไรเตอร์โซล

๔๐

ไม่มีลูกเต๋าอยู่ในดาวหลุมดำ

กิตติศักดิ์ คงคา

สำนักพิมพ์ 13357

๔๑

ย้อนรอย ฮอยอดีต ชีวิตลูกอีสาน : เด็กชายเรียบ

เรียบ ทิพยเจริญ

ทัพพ์เทพ ทิพยเจริญธัม

๔๒

รักในลวง

จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์

สำนักพิมพ์แซลมอน

๔๓

รักแห่งล้านนา

เปีย วรรณา

สำนักพิมพ์ตำหนัก

๔๔

รู้ 4 สิ่งนี้ การเงินดีตลอดกาล

โค้ชสุนีย์ เอี่ยมแสงสิน

สำนักพิมพ์ไรเตอร์โซล

๔๕

เราต่างอาจเป็นสายลมของกันและกัน

ทิชา ชาติ

Artbook

๔๖

เรายังยิ้มได้ ดอกไม้ยังแย้มบาน

อุเทน พรมแดง

สำนักพิมพ์อินเทรนด์

๔๗

เรื่องรักและความป่วยไข้ร่วมสมัย

วัชรินทร์ จันทร์ชนะ

สำนักพิมพ์อุดมปัญญา

๔๘

ละโลก โบกธรรม

ภูริวฑฺฒโนภิกขุ

พระภูวัต ภูริวฑฺฒโน

๔๙

โลก(กะ)ธรรม

ธารา ศรีอนุรักษ์

Artbook

๕๐

โลกของวันดี

นลิน นรินทร์

สำนักพิมพ์มนตร์อักษร

๕๑

โลกที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า

พิมนิยม

ร้านหนังสือฟิลาเดลเฟีย

๕๒

โลกบนเขาวัว

อนุสรณ์ มาราสา

สำนักพิมพ์บลูเบิร์ด

๕๓

ว่าวที่หายไปจากท้องฟ้า

ปะการัง

สำนักพิมพ์เช้าวันอาทิตย์

๕๔

สเปโร โซนาตา (ท่วงทำนองแห่งความหวัง)

รมณ กมลนาวิน

สำนักพิมพ์สำเภา

๕๕

สลายสิ้นซึ่งความหวังรังรอง

ตินกานต์

สำนักพิมพ์ระหว่างบรรทัด

๕๖

สู่อนาคตกาล

อุเทน พรมแดง

สำนักพิมพ์อินเทรนด์

๕๗

เส้นบางๆ ที่กั้นกลางความทรงจำ

จีรวัฒน์ ครองแก้ว

สำนักพิมพ์คีตารายา

๕๘

เสมอมา-ตลอดไป

จักรพันธุ์ ขวัญมงคล

สำนักพิมพ์แซลมอน

๕๙

เสือเทพเจ้า

อธิวัฒน์ พงษ์สุระ

สำนักพิมพ์หยาดแสงรุ้ง

๖๐

หลงหายไปในฝัน

จิรภัทร อังศุมาลี

สำนักพิมพ์จงสว่าง

๖๑

หลังฝนซามีเรือลำหนึ่งล่องไปในมหาสมุทร

จรรยา อำนาจพันธุ์พงศ์

สำนักพิมพ์สมมติ

๖๒

หาย

ฉมังฉาย

มนูญ ณ นคร

๖๓

อาจไม่เหมาะหากเปราะบาง

จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท

สำนักพิมพ์ระหว่างบรรทัด

๖๔

อิสรภาพที่สูญสลาย

รติรัตน์ รถทอง

Artbook

 

                                                                                                                       ประกาศ ณ วันที่  ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

                                                          คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ได้   ที่นี่


แชร์บทความนี้

© 2019 www.seawrite.com All Rights Reserved.
รับทำเว็บไซต์ by SiNGHADEVELOP CO.,LTD.