เชิญร่วมรายการ "พบนักเขียนซีไรต์ ๒๕๖๖ นริศพงศ์ รักวัฒนานนท์"


สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรายการ
“พบนริศพงศ์ นักเขียนซีไรต์ ปี ๒๕๖๖”
และฟังบรรยายพิเศษ
 “ด้วยรักและผุพัง: บาดแผลทางวัฒนธรรมและโศกนาฏกรรมทางสังคม"

วิทยากร
ธเนศ เวศร์ภาดา  นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ

ร่วมสนทนากับ
นริศพงศ์ รักวัฒนานนท์  นักเขียนซีไรต์ ปี ๒๕๖๖
นภษร ศรีวิลาศ              บรรณาธิการ
Njorvks                        ผู้ออกแบบปก
อลงกต ใหม่ด้วง             กรรมการตัดสิน

วันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ผ่านระบบซูม และถ่ายทอดสดทางเพจสมาคมภาษาและหนังสือฯ, สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, เพจ Vespada Academy และเพจสยามจุลละมณฑล

ดูย้อนหลังได้ในเพจสมาคมภาษาและหนังสือฯ, สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, เพจ Vespada Academy, เพจสยามจุลละมณฑล, เว็บไซต์ www.siamclmt.com

ลงทะเบียนที่ลิงก์หรือ QR Code ในโปสเตอร์งาน

ทางผู้จัดจะส่งลิงก์ซูมสำหรับเข้าร่วมการสนทนาผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ท่านได้แจ้งไว้ในวันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ก่อน ๑๒.๐๐ น.

พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าฟัง มีโอกาสลุ้นรับรวมเรื่องสั้น Family Comes First ด้วยรักแลพผุพัง จำนวน ๓ รางวัล

ผู้ไม่ได้ลงทะเบียนฟังถ่ายทอดสดหรือฟังย้อนหลังผ่านเพจสมาคมภาษาและหนังสือฯ, สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, เพจ Vespada Academy, เว็บไซต์ www.siamclmt.com

#สมาคมภาษาและหนังสือ
#สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
#vespadaAcademy
#สถาบันไทยปัญญ์สุข
#พิพิธภัณฑ์เรือนมหาสวัสดี
#สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
#สยามจุลละมณฑล

 

 

 


แชร์บทความนี้

© 2019 www.seawrite.com All Rights Reserved.
รับทำเว็บไซต์ by SiNGHADEVELOP CO.,LTD.