35th S.E.A. Write

35th S.E.A. Write

“นิทรรศการ 35 ปีซีไรต์” 22 เมษายน  - 19 พฤษภาคม 2556 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
Interviews of the S.E.A.Write Awardees 2012 from Brunei and Indonesia

Interviews of the S.E.A.Write Awardees 2012 from Brunei and Indonesia

บทสัมภาษณ์นักเขียนรางวัลซีไรต์ ปี2012 ของประเทศบรูไนและอินโดนีเซีย
Announcement for the annual S.E.A. WRITE Award

Announcement for the annual S.E.A. WRITE Award

Literary Work Submission for 2013 (Poetry)
Speech by Mr. Simon Winchester

Speech by Mr. Simon Winchester

Speech by Mr. Simon Winchester, 2012 S.E.A.Write Guest Speaker on 9 November 2012 at Royal Ballroom, Mandarin Oriental, Bangkok
Vipas Srithong

Vipas Srithong

After disappearing from the scene for four years, Vipas Srithong is back with his latest novel, Kon Krae (The Dwarf). Cut him some slack though two of those years were spent writing this novel. His past works include a collection of short stories called Maew Kao Cheewit (2002), a collection...

seawrite

ขอเรียนเชิญสื่อมวลชน และ ผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานแถลงข่าว

ประกาศผลรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2557 

ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ
ในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00น. – 17.00 น.

000ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 659 9000 ต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

00

*****************************************

00

ANNOUNCEMENT FOR THE ANNUAL SOUTH EAST ASIAN WRITERS AWARD (S.E.A. WRITE) 

LITERARY WORK SUBMISSION FOR 2014 (SHORT STORY)

000Mandarin Oriental, Bangkok in collaboration with the Writers’ Association of Thailand and the PEN Club Thailand Chapter would like to invite all qualified candidates to submit literary works in the Short Story category for consideration to win the S.E.A. Write Award 2014. All literary entries must adhere to the following requirements/qualifications:

1. The submitted literature must be in Thai.
2. The literary work must be an original piece of work by the author, not a translation or adaptation of any previous piece of literature.
3. Entries can only be accepted from authors who are still alive.
4. The literary work must be in publication/circulation (with an ISBN) for the first time and dated no further than three years of the submission deadline.
5. The submitted literature can be a piece of work which has previously received other awards.

000The qualified candidates can be any associations/institutions working in relation to literary works, publishers, professors of literature, writers, literary critics or general readers and literature lovers.

000Interested individuals must submit 16 copies of their work to the S.E.A Write Organising Committee at: Mandarin Oriental, Bangkok c/o Public Relations Department, 48 Oriental Avenue, Bangkok 10500.

000Submission deadline is 31 April 2014 (Postmark date considered if sent by mail.) For further information, please call “Public Relations” Mandarin Oriental, Bangkok, tel. 02-659-9000

*****************************************

เชิญส่งผลงานวรรณกรรมประเภท “เรื่องสั้น”
เข้าประกวดรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๕๗

000คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ขอแจ้งว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จะพิจารณาให้รางวัลวรรณกรรมประเภท “เรื่องสั้น” โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นผลงานเขียนภาษาไทย
๒. เป็นผลงานริเริ่มของผู้เขียนเอง มิใช่งานแปลหรือแปลงจากของผู้อื่น
๓. ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงานเข้าประกวด
๔. เป็นผลงานที่เผยแพร่เป็นเล่มครั้งแรกย้อนไปไม่เกิน ๓ ปี ภายในวันสิ้นกำหนดส่งงาน ทั้งนี้ต้องมีเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ด้วย
๕. ผลงานวรรณกรรมที่เคยได้รับรางวัลอื่นใดมาแล้ว สามารถส่งเข้ารับการพิจารณาอีกได้

000ผู้มีสิทธิ์ส่งวรรณกรรมเข้ารับการพิจารณา ได้แก่ องค์กรและสถาบัน สำนักพิมพ์ นักวิชาการ นักเขียน นักวิจารณ์ และบุคคลทั่วไป โดยส่งหนังสือที่มีคุณสมบัติข้างต้นจำนวน ๑๖ เล่ม ไปยังคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เลขที่ ๔๘ ถนนเจริญกรุง ๔๐ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ หากส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

000

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗

คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ประจำปี ๒๕๕๗
ร่วมกับสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

*****************************************

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งผลงานได้ที่นี่ แบบฟอร์ม