งานพระราชทานรางวัลซีไรต์ประจำปี 2558

o

oooสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ประทานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนประจำปี 2558 แก่นักเขียนอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ นายหะจี อับดุล อะซิซ บิน ตูอะฮ์ จากประเทศบูรไน ดารุสสลาม, นายพอนสวัน พันทะวิจิด จากประเทศลาว, นายจัสนี มัตลานี จากประเทศมาเลเซีย, นายเลดวินทาร์ ซอ จิต จากประเทศพม่า, นายเจอรี บี. กราซิโอ จากประเทศฟิลิปปินส์, นายจามัลจุดดีน โมฮัมเมด ซอลี จากประเทศสิงคโปร์, นางวีรพร นิติประภา จากประเทศไทย, นายตรัน ไม ฮัน จากประเทศเวียดนาม, นายโข ทาราริช จากประเทศกัมพูชา (ส่งตัวแทนมารับ),นายเรมี ไซลาโด จากประเทศอินโดนีเซีย (ส่งตัวแทนมารับ) โดยมี ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ สาทร โตโพธิ์ไทย ผู้แทน ธนาคารแห่งประเทศไทย, พลภัทร สุวรรณาศร ผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ,  อแมนด้า ไฮนด์แมน (ผู้จัดการใหญ่ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ) , รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ คณะกรรมการธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), เพชรพริ้ง สารสิน ผู้แทน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), และ ศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ ผู้แทน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมรับเสด็จ               

oooรายชื่อผู้สนับสนุนรางวัลซีไรต์ ในปีนี้ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), ธนาคารแห่งประเทศไทย, มูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์, บริษัท เวิลด์ แทรเวล เซอร์วิส จำกัด, บริษัท สยามไวเนอรี่ จำกัด และโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ.

4

 

ooo

*****************************************

000

ซีไรต์ประจำปี 2558

o

1

oooพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรินารีรัตน์ ทรงฉายพระรูปร่วมกับผู้เข้ารับรางวัลซีไรต์ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ เจน สงสมพันธุ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และ รศ. ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

2

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรินารีรัตน์ ทรงฉายพระรูปร่วมกับผู้สนับสนุน ;

สาทร โตโพธิ์ไทย (ธนาคารแห่งประเทศไทย)
อแมนด้า ไฮนด์แมน (ผู้จัดการใหญ่ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ)
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร (ประธานคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์)
รศ. ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง (นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย)
บูรพา อารัมภีร (นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย)
พลภัทร สุวรรณาศร (บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน))
ศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
เพชรพริ้ง สารสิน (บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน))
รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน))
หม่อมหลวงเพชรี สุขสวัสดิ์ (บริษัท เวิลด์ แทรเวล เซอร์วิส จำกัด)

o

3

 

ผู้สนับสนุนรอรับเสด็จหน้าโรงแรม :

สาทร โตโพธิ์ไทย ผู้แทน ธนาคารแห่งประเทศไทย,
พลภัทร สุวรรณาศร ผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
อแมนด้า ไฮนด์แมน (ผู้จัดการใหญ่ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ)
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร (ประธานคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์)
รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ คณะกรรมการธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เพชรพริ้ง สารสิน ผู้แทน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ ผู้แทน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ooo

*****************************************

000

พบนักเขียนซีไรต์คนใหม่

oooบูรพา อารัมภีร และ รศ. ทวีศีกดิ์ ปิ่นทอง ตัวแทนจากคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ จัดงานแนะนำตัว “วีรพร นิติประภา” นักเขียนซีไรต์คนใหม่ ประจำปี 2558 พร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดี โดยมี อแมนด้า ไฮนด์แมน, สกุล บุณยทัต และ รศ.ดร. ตรีศิลป์ บุญขจร ร่วมแสดงความยินดี และ จรูญพร ปรปักษ์ประลัย เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องแม่กลอง โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ วันก่อน

1

2

3

4

5

ooo

*****************************************

000

คำประกาศของคณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)

ของประเทศไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

ooo

oooคณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ (นวนิยายเรื่อง ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต ของ วีรพร นิติประภา) ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ของประเทศไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

ooo‘ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต’ ของ วีรพร นิติประภา สะท้อนภาพความล้มเหลวของการบริหารจัดการชีวิตในสังคม เสพติดศิลป์ของคนหนุ่มสาวยุคใหม่ แสดงให้เห็นผลกระทบของการเผชิญหน้าระหว่างมายาคติกับอุดมคติของสถาบันครอบครัวไทย ในขณะเดียวกันก็รุ่มรวยไปด้วยการหยั่งถึงความงามอันบรรเจิดของศิลปะหลากแขนง รวมทั้งความงดงามของธรรมชาติ

oooผู้เขียนนำเสนอเรื่องนี้ผ่านสุนทรีย์ภาพทางภาษา แสดงภาพตรึงตาตรึงใจโดดเด่น มีภาวะกระทบอารมณ์สูงยิ่ง สามารถสรรค์สร้างคำและประโยคที่เป็นอัตลักษณ์ได้ดี

oooนวนิยายเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ด้านกลับ สำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อการหลุดพ้นจากความบอดใบ้ทางปัญญาและไร้ศรัทธายึดเหนี่ยวในวิถีชีวิต ‘ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต’ ของ วีรพร นิติประภา จึงสมควรได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ของประเทศไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

คำประกาศของคณะกรรมการตัดสิน 2558

*****************************************

000

นวนิยาย ซีไรต์ 2558

oooม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินและผู้สนับสนุน จัดงานแถลงข่าวประกาศให้หนังสือนวนิยายเรื่อง  “ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต” ผลงานของ “วีรพร นิติประภา” ได้รับรางวัลซีไรต์ประเภท นวนิยาย ประจำปีพุทธศักราช 2558 ห้องเอ็มบาสซี่ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยมี รศ.ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์, บูรพา อารัมภีร, รศ.ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง, ชมัยภร แสงกระจ่าง, นริศรา ตะละภัฎ, สุวิทย์ อินทรเฉลิมและ เอเทียนน์ เดอ วิลลิเอรส์ ร่วมงานด้วย

 IMG_2317

 

IMG_2304

000

*****************************************

000

พบปะที่เข้ารอบซีไรต์ 

oooบูรพา อารัมภีร นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สุมิตรา จันทร์เงา อุปนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ จัดงานพบปะนักเขียนที่เข้ารอบรางวัลซีไรต์ ประเภท “นวนิยาย” ประจำปี 2558 ทั้ง 9 ท่าน อาทิ ปราปต์, อุทิศ เหมะมูล, ภู กระดาษ, ปองวุฒิ รุจิระชาคร, จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์, เงาจันทร์, วีรพร นิติประภา, จเด็จ กำจรเดช วิภาส ศรีทอง และ จรูญพร  ปรปักษ์ประลัย  ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยมี รศ.ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์, กนกวลี พจนปกรณ์ กันไทยราษฎร์ และ ดร.พรธาดา สุวัธนวนิช ร่วมงานด้วย วันก่อน

IMG_0207

IMG_0202

IMG_0195

IMG_0111

000

*****************************************

000

ผ่านเข้ารอบ

oooหม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) และคณะกรรมการคัดเลือก พร้อมด้วยผู้ให้การสนับสนุน จัดงานแถลงข่าวผลการตัดสินรางวัลซีไรต์ประเภท “นวนิยาย” ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 9 เรื่อง ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯโดยมี มาคัส เบราว์เดอร์, ปฎิมา ชวลิต, ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง, นริศรา ตะละภัฎ และ สกุล บุณยทัต ร่วมงานด้วย

4ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 9 เรื่อง 1

4ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 9 เรื่อง 2

 

*****************************************

000

ผลการคัดเลือกหนังสือนวนิยายที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน (Short List)
คณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๘

oooคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี ๒๕๕๘ ได้พิจารณาคัดเลือกหนังสือนวนิยายที่ส่งประกวดจำนวน ๕๙ เล่ม ๕๗ เรื่อง แล้ว มีมติเอกฉันท์ให้นวนิยายจำนวน ๙ เล่ม ดังมีรายชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษรของชื่อเรื่องต่อไปนี้ เพื่อคณะกรรมการตัดสินโปรดพิจารณาในรอบต่อไป

รายชื่อนวนิยาย ๙ เล่ม ที่เข้ารอบรางวัลซีไรต์ประจำปี ๒๕๕๘

๑. กาหลมหรทึก000000000000000-0…ปราปต์
๒. จุติ000000000000000000000o-0-o-อุทิศ เหมะมูล
๓. เนรเทศ000000000000000000o–0o-ภู กระดาษ
๔. ประเทศเหนือจริง0000000000.00-00-ปองวุฒิ รุจิระชาคร
๕. พิพิธภัณฑ์เสียง00000000000.0-น.0-จิรัฎฐ์ ประเสิรฐทรัพย์
๖. รักในรอยบาป000000000000.น000-0เงาจันทร์
๗. ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต0000น000วีรพร นิติประภา
๘. หรือเป็นเราที่สูญหาย000000.000น0oจเด็จ กำจรเดช
๙. หลงลบลืมสูญ0000000000นน000.-0.วิภาส ศรีทอง

ผลการคัดเลือกหนังสือนวนิยายที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน (Short List)

ผลการคัดเลือกหนังสือนวนิยายที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน000

*****************************************

000

ผลการคัดเลือกนวนิยายรอบแรก (Long List)

รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)

000คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี ๒๕๕๘ ได้มีมติประกาศให้หนังสือนวนิยายที่ส่งเข้าประกวดจำนวน ๑๘ เล่ม ผ่านเข้ารอบแรก จากผลงานทั้งสิ้น

๕๙ เล่ม (๕๗ เรื่อง) ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

๑. กาหลมหรทึก0000000000000000…ปราปต์
๒. จุงกิง เซ็กซ์เพรส000000000000000อนุสรณ์ ติปยานนท์
๓. จุติ000000000000000000000o0-o-อุทิศ เหมะมูล
๔. ดังนั้นจึงสิ้นสลาย000000000.00000-นิธิ นิธิวีรกุล
๕. นิราศหรรณพ0000000000000000o0ปราปต์
๖. เนรเทศ000000000000000000o-0o-ภู กระดาษ
๗. ประเทศเหนือจริง0000000000.0000-ปองวุฒิ รุจิระชาคร
๘. พลิ้วไปในพรายเวลา000000000000-ผาด พาสิกรณ์
๙. พันธุ์ไร้ราก0000000000000000o00-สุวิชานนท์ รัตนภิมล
๑๐. พิพิธภัณฑ์เสียง00000000000.000-จิรัฎฐ์ ประเสิรฐทรัพย์
๑๑. รักในรอยบาป000000000000.0000เงาจันทร์
๑๒. ลิงเปลือย00000000000000.0o0–0รัตนชัย มานะบุตร
๑๓. สวนโลก0000000000000000.o000เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
๑๔. สายรุ้งกลางซากผุกร่อน00000.ooooมาโนช พรหมสิงห์
๑๕. ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต0000000วีรพร นิติประภา
๑๖. หมาหัวคน00000000000000o000..วิภาส ศรีทอง
๑๗. หรือเป็นเราที่สูญหาย0000000000oจเด็จ กำจรเดช
๑๘. หลงลบลืมสูญ0000000000000.00.วิภาส ศรีทอง

oooนวนิยายที่ผ่านเข้ารอบแรก (Long List) ของรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑๘ เรื่อง ถือเป็นนวนิยายที่มีคุณค่าในเชิงศิลปะวรรณกรรมที่น่าสนใจ ทั้งด้านรูปแบบการเขียน สาระเนื้อหา ภาษา การนำเสนอประเด็นด้านความคิด ตลอดจนกลวิธีในการสื่อสาร เล่าเรื่องผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ในมิติของความเป็นสากล อันหมายถึงความเปี่ยมเต็มทางด้านมโนสำนึก รูปรอยของการใช้ข้อมูลในการเขียนที่ตั้งอยู่กับการพินิจพิเคราะห์เป็นอย่างดี การนำเสนอสู่เป้าหมายที่ชี้ให้เห็นถึงทางออกของปัญหาต่างๆ นานา ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

oooนวนิยายในแต่ละเรื่องมีคุณสมบัติดังกล่าวนี้ในตัวเองตามประเภทของนวนิยาย และสไตล์ใน การประพันธ์ที่นักเขียนแต่ละคนได้เลือกรังสรรค์ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมิติทางประวัติศาสตร์ที่ลึกเร้น สังคมครอบครัวที่ถูกบีบกดและไร้ทางออก ความเป็นพื้นถิ่นที่ถูกทิ้งร้าง ภาวะทางการเมืองที่เต็มไปด้วยเงื่อนปมแห่งวิกฤต สภาวะแวดล้อมแห่งธรรมชาติที่ถูกทำลาย ความทบซ้อนแห่งภาวะจิตที่ยากจะควบคุมภายใน วิถีใหม่แห่ง องค์ความรู้และศรัทธา นัยแห่งความเป็นปัจเจกที่เล่นหัวอยู่กับวิธีคิดของตัวตน อาชญากรรมที่ย้อนแย้งอยู่กับคุณธรรม กระทั่งจินตนาการที่ผสมผสานและเชื่อมโยงอยู่กับความเป็นรากเหง้าทางวรรณศิลป์อันสมบูรณ์

oooความโดดเด่นในเชิงชั้นและฝีมือการเขียนที่รัดกุม มีทิศทางและกอปรด้วยดุลยภาพทางด้านอารมณ์แห่งประพันธกรรมของนักเขียนแต่ละคน นับเป็นพัฒนาการที่ก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดในวงวรรณกรรมไทย สามารถจับต้องได้ทั้งในเชิงวิชาการและผัสสะอันบริสุทธิ์ ที่สำคัญที่สุดก็คือว่า เนื้อแท้แห่งนวนิยายโดยรวมทั้งหมดนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็น “มนุษยทัศน์” ระหว่างกันได้เป็นอย่างดี เราต่างมองเห็นและได้ยินสิ่งที่ถูกประกาศออกมาจากตัวตนของนักเขียนที่มีต่อสมบัติทางปัญญาของพวกเขาว่า “ทุกคนต่างมีชีวิตอยู่ในวิถีที่แปลกแตกต่างกันตามยุคสมัย” และนั่นย่อมหมายถึงว่า เราต้องเรียนรู้ รับรู้ และรู้สึกที่จะต้องเข้าใจโลกแห่งชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง สามารถก่อเกิดแสงสว่างทางปัญญาแก่ผู้อ่านผ่านความงามและความหมายของความเป็นนวนิยายอันมีค่ายิ่งนี้

 ผลการคัดเลือกนวนิยายรอบแรก (Long List)000

*****************************************

000

ซีไรต์คึกคัก คณะกรรมการทำงานหนัก

000สกุล บุณยทัต ประธานคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลซีไรต์ ปี 2558 จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกหนังสือนวนิยาย ที่ส่งเข้าร่วมประกวดจำนวน 59 เล่ม (57 เรื่อง) ณ ห้องเอ็กเซ็กคูทีฟ บอร์ดรูม โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยมี นิกร เภรีกุล ,ธนิกาญจน์ จินาพันธ์ ,พิชญาณี เชิงคีรีไชยยะ ,พินิจ นิลรัตน์ , สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ และ โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล ร่วมประชุมด้วย

และนี่คือคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลซีไรต์ประจำปี 2558

นายสกุล บุณยทัต (Mr Sakul Boonyatad): เป็นประธานกรรมการรอบคัดเลือก
นายนิกร เภรีกุล (Mr Nikorn Payreekul)
นางสาวธนิกาญจน์ จินาพันธ์ (Ms Tanikan Jinapant)
นางพิชญาณี เชิงคีรีไชยยะ (Mrs Pitchayanee Chengkeereechaiya)
นายพินิจ นิลรัตน์ (Mr Pinit Nilrat)
นายสหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ (Mr Saharot Kittimahacharoen)
นายโสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล (Mr Sopon Satornsumritpol)

ซีไรต์คึกคัก คณะกรรมการทำงานหนัก

000

*****************************************

000

รางวัลซีไรต์ประจำปี 2557

000สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ประทานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนประจำปี 2557 แก่นักเขียนอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ ฮะจิ มูฮัมหมัด ยูซูฟ บิน ฮะจิ มูฮัมหมัด ดาวุด จากประเทศบูรไน ดารุสสลาม วา ซอม อาท จากประเทศกัมพูชา โจโก ปินร์โบ จากประเทศอินโดนีเซีย สมสุก สุกสวัด จากประเทศลาว มุฮัมมัด อิสมาอัล ซัมซัม จากประเทศมาเลเซีย ดอ ขิ่น ทัน จากประเทศพม่า จุน ครูซ ไรเยส จากประเทศฟิลิปปินส์ หเรศ ปรมนันท์ ศรมา จากประเทศสิงคโปร์ แดนอรัญ แสงทอง จากประเทศไทย โฮ ทัน กง จากประเทศเวียดนาม โดยมี ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ เจน สงสมพันธุ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย รศ. ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมรับเสด็จ

000รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนประจำปี 2557 จัดขึ้นเป็นปีที่ 36 โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประทานพระดำรัสว่า ทุกท่านในที่นี้คงจะเห็นพ้องกันว่า วรรณกรรม เป็นสื่ออย่างหนึ่งที่ทำให้คนเราได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนความคิดความเห็นที่แตกต่าง ของกันและกันได้อย่างกว้างขวาง โดยนัยนี้ จึงกล่าวได้ว่า วรรณกรรมมีส่วนอย่างสำคัญ ที่จะส่งเสริมให้บุคคล ไม่ว่าชาติใดภาษาใด สามารถผูกมิตรไมตรีกัน ยอมรับนับถือกัน และอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจอันดีต่อกัน การที่ท่านทั้ง หลาย ได้สนับสนุนวรรณกรรมในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการคัดสรรและมอบรางวัลแก่วรรณกรรมที่มีความดีเด่นมาอย่างต่อเนื่อง จึงนับเป็นกรณียกิจที่ควรแก่การยกย่องชื่นชม ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับนักเขียนทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ และหวังว่าท่านจะมีกำลังใจสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าเพื่อพัฒนาวงวรรณกรรมในภูมิภาคอาเซียนให้ยิ่งเจริญก้าวหน้าสืบไป

000ในปีนี้แขกรับเชิญพิเศษที่แสดงปาฐกถาในงาน คือ เซลดา ลา แกรนจ์ เธอได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในค่ำคืนอันทรงเกียรตินี้ว่า….. เธอได้พูดถึงประสบการณ์ 19 ปี ที่ได้ทำงานกับเนลสัน แมนเดลา ซึ่งมี 3 สิ่งที่เธอได้เรียนรู้นั่นคือ
1. ความเคารพ (Respect)
2. ความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง (Integrity)
3. ความมีระเบียบวินัย (Discipline)

 

000รายชื่อผู้สนับสนุนรางวัลซีไรต์ ในปีนี้ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), ธนาคารแห่งประเทศไทย, มูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์, บริษัท เวิลด์ แทรเวล เซอร์วิส จำกัด, บริษัท สยามไวเนอรี่ จำกัด และโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ.

LOGO

ผู้สนับสนุนรอรับเสด็จหน้าโรงแรม

ผู้สนับสนุนรอรับเสด็จหน้าโรงแรม : อแมนด้า ไฮนด์แมน (ผู้จัดการใหญ่ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ) , เพชรพริ้ง สารสิน ผู้แทนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ,สาทร โตโพธิ์ไทย ผู้แทน ธนาคารแห่งประเทศไทย , พลภัทร สุวรรณาศร ผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) , ศุกรีย์ สิทธิวนิช ผู้แทน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ชูฤทธิ์ จิตวีระ ผู้แทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) , รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ คณะกรรมการธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร

*****************************************

ซีไรต์ประจำปี 2557

000สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ ประทานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ปีที่ 36 ณ ห้องรอยัลบอลรูม โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยมี ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร อแมนด้า ไฮนด์แมน รศ.ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง และ เจน สงสมพันธุ์ ร่วมรับเสด็จ

ซีไรต์ประจำปี 2557

*****************************************

คำประกาศของคณะกรรมการตัดสินรางวัลซีไรต์ ปี 2557

000คณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ มีมติให้หนังสือรวมเรื่องสั้น อสรพิษและเรื่องอื่นๆ ของ แดนอรัญ แสงทอง ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ของประเทศไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗

000อสรพิษและเรื่องอื่นๆ เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น ๑๒ เรื่อง ซึ่งแสดงถึงการไหลเวียนของเรื่องเล่าที่ไร้กาลเวลา โดยผู้เขียนนำเรื่องจากเทพปกรณัม ชาดก ตำนาน เรื่องย้อนอดีต ฯลฯ มาเล่าใหม่อย่างมีสัมพันทบธ ด้วยลีลาภาษาอันวิจิตร สร้างพลังอันเข้มข้นเร้าใจ

000รวมเรื่องสั้นชุดนี้นำเสนอการต่อสู้ในสองระดับ ทั้งการต่อสู้ภายในจิตใจมนุษย์กับกิเลสต่างๆ และการต่อสู้กับกระแสความคิดความเชื่อที่ครอบงำสังคม ผ่านมุมมอง น้ำเสียง สำเนียงภาษาที่แตกต่าง และรูปแบบการเล่าเรื่องอันหลากหลาย เช่น วรรณกรรมแนวพาฝัน วรรณกรรมสยองขวัญ เป็นต้น ทำให้ผู้อ่านครุ่นคิดถึงอำนาจของชะตากรรมและความยิ่งใหญ่แห่งพลังศรัทธา

000หนังสือรวมเรื่องสั้น อสรพิษและเรื่องอื่นๆ ของ แดนอรัญ แสงทอง จึงสมควรได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ของประเทศไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗

คำประกาศของคณะกรรมการตัดสินรางวัลซีไรต์ ปี 2557

*****************************************

เรื่องสั้น ซีไรต์ 2557

000ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสิน และผู้สนับสนุน จัดงานแถลงข่าวประกาศให้หนังสือรวมเรื่องสั้น “อสรพิษ และเรื่องอื่นๆ” ผลงานของ “แดนอรัญ แสงทอง” ได้รับรางวัลซีไรต์ประเภทเรื่องสั้น ประจำปี 2557 ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยมี มารณ์คัส บาวเดอร์,ศาสตราจารย์ ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, เจน สงสมพันธุ์, ปฏิมา ชวลิต,รศ.ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง และ เพชรพริ้ง สารสิน ร่วมงานด้วย

IMG_8887

IMG_8897

*****************************************

ผ่านเข้ารอบ

000ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์จัดแถลงข่าว ประกาศผลรางวัลซีไรต์ประจำปี 2557 ประเภทเรื่องสั้น ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 6 เรื่อง ณ ห้องเอ็มบาสซี่ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯโดยมี อแมนด้า ไฮนด์แมน,รศ.ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง,เจน สงสมพันธุ์ และ จรูญพร ปรปักษ์ประลัย ร่วมงานด้วย

 

IMG_2887

IMG_2896

IMG_2699

*****************************************

ผลการคัดเลือกประเภทเรื่องสั้นรอบสุดท้าย

*****************************************

ANNOUNCEMENT FOR THE ANNUAL SOUTH EAST ASIAN WRITERS AWARD (S.E.A. WRITE) 

LITERARY WORK SUBMISSION FOR 2014 (SHORT STORY)

000Mandarin Oriental, Bangkok in collaboration with the Writers’ Association of Thailand and the PEN Club Thailand Chapter would like to invite all qualified candidates to submit literary works in the Short Story category for consideration to win the S.E.A. Write Award 2014. All literary entries must adhere to the following requirements/qualifications:

1. The submitted literature must be in Thai.
2. The literary work must be an original piece of work by the author, not a translation or adaptation of any previous piece of literature.
3. Entries can only be accepted from authors who are still alive.
4. The literary work must be in publication/circulation (with an ISBN) for the first time and dated no further than three years of the submission deadline.
5. The submitted literature can be a piece of work which has previously received other awards.

000The qualified candidates can be any associations/institutions working in relation to literary works, publishers, professors of literature, writers, literary critics or general readers and literature lovers.

000Interested individuals must submit 16 copies of their work to the S.E.A Write Organising Committee at: Mandarin Oriental, Bangkok c/o Public Relations Department, 48 Oriental Avenue, Bangkok 10500.

000Submission deadline is 31 April 2014 (Postmark date considered if sent by mail.) For further information, please call “Public Relations” Mandarin Oriental, Bangkok, tel. 02-659-9000

*****************************************

เชิญส่งผลงานวรรณกรรมประเภท “เรื่องสั้น”
เข้าประกวดรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๕๗

000คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ขอแจ้งว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จะพิจารณาให้รางวัลวรรณกรรมประเภท “เรื่องสั้น” โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นผลงานเขียนภาษาไทย
๒. เป็นผลงานริเริ่มของผู้เขียนเอง มิใช่งานแปลหรือแปลงจากของผู้อื่น
๓. ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงานเข้าประกวด
๔. เป็นผลงานที่เผยแพร่เป็นเล่มครั้งแรกย้อนไปไม่เกิน ๓ ปี ภายในวันสิ้นกำหนดส่งงาน ทั้งนี้ต้องมีเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ด้วย
๕. ผลงานวรรณกรรมที่เคยได้รับรางวัลอื่นใดมาแล้ว สามารถส่งเข้ารับการพิจารณาอีกได้

000ผู้มีสิทธิ์ส่งวรรณกรรมเข้ารับการพิจารณา ได้แก่ องค์กรและสถาบัน สำนักพิมพ์ นักวิชาการ นักเขียน นักวิจารณ์ และบุคคลทั่วไป โดยส่งหนังสือที่มีคุณสมบัติข้างต้นจำนวน ๑๖ เล่ม ไปยังคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เลขที่ ๔๘ ถนนเจริญกรุง ๔๐ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ หากส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

000

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗

คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ประจำปี ๒๕๕๗
ร่วมกับสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

*****************************************

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งผลงานได้ที่นี่ แบบฟอร์ม

*****************************************

รางวัลซีไรต์ประจำปี 2556

000สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราช กุมารี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) เนื่องในโอกาสที่รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ครบรอบ 35 ปี ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 : ซึ่งสอดคล้องกับกรุงเทพมหานครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลก ประจำปี2556 โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และเป็นครั้งแรกในรอบ 11 ปี ที่มีตัวแทนจากประเทศในกลุ่มอาเซียน ครบทั้ง 10 ประเทศ เนื่องจากความร่วมมือกันของคณะ กรรมการการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน(ซีไรต์)และสมาคมนักเขียนในประเทศพม่าและกัมพูชา
โดยมีนักเขียนทั้ง 10 ประเทศเข้ารับประทานรางวัลดังต่อไปนี้
ฮาจิ มัสรี บิน ฮาจิ ไอริส ประเทศบรูไน โซ้ก จันพัล ประเทศกัมพูชา ลินดา คริสตันตี ประเทศอินโดนีเซีย สุขี นรศิลป์ ประเทศลาว โมฮัมเหม็ด คอซาลี อับดุล ราชิด ประเทศมาเลเซีย หม่อง เสี่ยน วิน ประเทศพม่า รีเบคกา ทีอานูนุยโว คิวนาดา ประเทศ ฟิลิปปินส์ เย้ง เผว หง่อน ประเทศสิงคโปร์ อังคาร จันทาทิพย์ ประเทศไทย ไท บา ลอย ประเทศเวียดนาม
แขกรับเชิญพิเศษที่แสดงปาฐกถาในงานค่ำคืนนี้ เป็นนักเขียนและกวีชื่อดังจากประเทศไอร์แลนด์ มีชื่อว่า เอ็ดน่า โอ ไบรอัน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนักแต่งนวนิยายชาวไอริช, นักเขียนบทละคร, กวี, นักเขียนเรื่องสั้น ขณะนี้เธออาศัยอยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เธอได้รับการขนานนามว่าเป็น “สตรีที่มีพรสวรรค์สร้างสรรค์ในการเขียนภาษาอังกฤษได้ที่ดีสุดแห่งยุค”

*****************************************

ซีไรต์ฉลองครบรอบ 35 ปี

000สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน(ซีไรต์) เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 35 ปี ณ ห้อง รอยัลบอลรูม โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยมี ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร อแมนด้า ไฮนด์แมน รศ.ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง และ เจน สงสมพันธุ์ ร่วมรับเสด็จ

กาล่าซีไรต์

*****************************************

35ปีซีไรต์

000อแมนด้า ไฮนด์แมน และ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ร่วมกันตัดเค้กซีไรต์ ฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีซีไรต์ ณ ห้องรีเจนซี่ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยมี เพชรพริ้ง สารสิน, ปฏิมา ชวลิต ธงชัย พิทักษ์ตระกูล ภัทรพร สิทธิวนิช และผู้ที่ได้รับรางวัลซีไรต์จากอาเซียน ร่วมฉลองด้วย

35ปีซีไรต์

*****************************************

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน
เสวนา ‘พบนักเขียนซีไรต์ 2556′ เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี
พบนักเขียนจาก 10 ประเทศที่ได้รับรางวัลปี 2556

poster SEA 2013 OK-01

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.0-2353-5108 และ 0-2230-2715

*****************************************

TO MARK THE 35TH ANNIVERSARY OF THE S.E.A. WRITE AWARD
HER MAJESTY THE QUEEN HAS GRACIOUSLY DESIGNATED
HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN
TO GRACE THE 2013 S.E.A. WRITE AWARDS PRESENTATION
MONDAY, 14 OCTOBER 2013 FROM 10.30 AM
ROYAL BALLROOM, MANDARIN ORIENTAL, BANGKOK

000Bangkok, 6 September 2013: – The year 2013 is a very special year for The S.E.A. Write Award as it marks the Award’s 35th Anniversary which propitiously coincides with Bangkok having been officially recognsied as “2013 Book Capital of the World” by UNESCO.

000On this special occasion Her Majesty the Queen has graciously designated Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn to preside at this year’s Awards Presentation Ceremony and Gala Luncheon, confirmed for Monday, 14 October 2013 from 10.30 am in the Royal Ballroom of Mandarin Oriental, Bangkok.

000The S.E.A. Write Week therefore will take place from Wednesday, 9–15 October 2013 (the week-long activities attached herewith).

000The Keynote speaker at the 2013 S.E.A. Write Awards Ceremony is Ms. Edna O’Brien, an award-winning Irish novelist, playwright, poet and short story writer now living in London. She has been described as “the most gifted woman now writing in English” as well as “one of the great creative writers of her generation”.

000The S.E.A. Write Award this year, for the first time in eleven years, will be fully represented by all 10 ASEAN countries due to joint efforts by members of the S.E.A. Write Organsing Committee and Writers Associations in Myanmar and Cambodia.

000To mark this year’s auspicious milestones, The S.E.A. Write Award’s Organising Committee has extended and widened the activities of the S.E.A Write Week programme; and you are all invited to join:

- A philanthropic initiative to create a S.E.A. Write Library at a needy school in Ayudhya as well as supporting in public libraries in Bangkok to promote literacy in conjunction with Bangkok being named “Book Capital of the World 2013”

- A cake-cutting ceremony to celebrate the Award’s 35th anniversary as well as to announce the launch of The Annual Young S.E.A. Write Award to be fully sponsored by the Bangkok Metropolitan Administration in conjunction with the S.E.A. Write Award Organising Committee.

- Publishing of the 35th Anniversary S.E.A. Write Anthology based on the theme “ASEAN on the Road” which is a collection of translated works by selected, past S.E.A. Write awardees across ASEAN.

- A special anniversary memento to be presented to all awardees and sponsors and members of the S.E.A. Write Organising Committee, and the Selection and Judging Committees, etc., is a designer’s S.E.A. Write 35th Anniversary Swarovski Brooch.

The S.E.A.Write Award’s various sponsorship catagories comprise the following with corresponding privileges: -

Platinum Sponsor: Baht 1,000,000.
Gold Sponsor: Baht 750,000
Silver Sponsor: Baht 500,000
Ordinary Sponsor: Baht 200,000

* Company logo to be prominently displayed at up to four press conferences
* Company name to be mentioned in all S.E.A. Write related press releases
* One complimentary table of ten at the Awards Presentation Luncheon for Silver
Sponsor and above (5 seats for Ordinary Sponsor)
* CEO/Chairman/President/MD of the company to be seated at the Head Table
with the Royal Guest-of-Honour
* Presentation of Appreciation Plaque by Royal Guest-of-Honour at the Awards event
* Hosted Lunch with the awardees and guest speaker
* For Silver, Gold and Platinum Sponsors, a dedicated page in the S.E.A. Write Booklet

000“The S.E.A. Write Award” or Southeast Asian Writers Awards has become one the region’s most prestigious literary awards since its establishment in 1979 by Mandarin Oriental, Bangkok, Thai Airways International Public Co., Ltd. and the Italthai Group of Companies, to encourage writers in the ASEAN countries and to bring recognition to the creative literary talents of the region. The idea to launch this annual award sprang from Mandarin Oriental, Bangkok’s affinity with famous writers from around the world. Throughout its 137-year history, it has become a tradition to have great authors either stay in or visit the hotel.

000The S.E.A. Write Organising Committee, chaired by Bangkok Governor M.R. Sukhumbhand Paribatra, comprises the Presidents and key members of the PEN Club and the Writers’ Association of Thailand, representatives from ASEAN Embassies, sponsors and noted literary experts.

000This year’s sponsors comprise: Bangkok Bank Public Co., Ltd., Thai Airways International Public Co., Ltd., Bangkok Metropolitan Administration (BMA), Tourism Authority of Thailand (TAT), Thai Beverage PLC, Bank of Thailand, Chumbhot-Pantip Foundation, World Travel Service, Monsoon Valley Wine, and Mandarin Oriental, Bangkok.

Contact: The S.E.A. Write Secretariat, c/o Public Relations Dept., Mandarin Oriental, Bangkok, tel. 02 659 9000; E-mail: somsrih@mohg.com; E-mail: karnp@mohg.com.

 *******

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรอยัล บอลรูม โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

000วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 : เนื่องในโอกาสที่รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ครบรอบ 35 ปี ซึ่งสอดคล้องกับกรุงเทพมหานครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลก ประจำปี2556 โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
000ซึ่งโอกาสในปีอันเป็นมงคลนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในงานพระราชทานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ในวันจันทรที่ 14 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรอยัล บอลรูม โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ
000การดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี 2556 นี้ถือเป็นปีพิเศษอย่างยิ่งในโอกาสครบรอบ 35 ปี ซึ่งสอดคล้องกับกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหนังสือโลกประจำปี 2556 และเป็นครั้งแรกในรอบ 11 ปีที่มีตัวแทนจากประเทศในกลุ่มอาเซียน ครบทั้ง 10 ประเทศ เนื่องจากความร่วมมือกันของคณะ กรรมการการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) และ สมาคมนักเขียนในประเทศพม่าและกัมพูชา
000แขกรับเชิญพิเศษในงานพระราชทานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556 นี้ เป็นนักเขียนและกวีชื่อดังจากประเทศไอร์แลนด์ มีชื่อว่า เอ็ดน่า โอ ไบรอัน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนักแต่งนวนิยายชาวไอริช, นักเขียนบทละคร, กวี, นักเขียนเรื่องสั้น ขณะนี้เธออาศัยอยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เธอได้รับการขนานนามว่าเป็น “สตรีที่มีพรสวรรค์สร้างสรรค์ในการเขียนภาษาอังกฤษได้ที่ดีสุดแห่งยุค”
000ในปีนี้คณะกรรมการการดำเนินงานรางวัลซีไรต์จึงมีการขยายโปรแกรมกิจกรรมสัปดาห์ซีไรต์ขึ้น ตั้งแต่วันพูธที่ 9 – 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ดังนี้
• สร้างมุมหนังสือซีไรต์ที่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในจังหวัดอยุธยา เช่นเดียวกับการสนับสนุนห้องสมุดประชาชน ในกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันกับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหนังสือโลกประจำปี 2556
• พิธีตัดเค้กเพื่อเฉลิมฉลองของรางวัลครบรอบปีที่ 35 เช่นเดียวกับการประกาศเปิดตัวรางวัลนักเขียนซีไรต์รุ่นเยาว์ (The young S.E.A. Write Award) โดยศาลาว่าการกรุงเทพมหานครจัดร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์
• การตีพิมพ์หนังสือ the 35th Anniversary S.E.A. Write Anthology (หนังสือซีไรต์ที่รวบรวมบทประพันธ์ของนักเขียนหลายท่านในโอกาสครบรอบ 35 ปี) ในรูปแบบ “อาเซียนบนท้องถนน” ซึ่งมีการเก็บรวบรวมผลงานแปลโดยเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลจากประเทศอาเซียนทั้งหมดในอดีต
• จัดทำเข็มกลัดสวารอฟสกี้ในโอกาสครบรอบ 35 ปีสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล , ผู้สนับสนุน, คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์, คณะกรรมการคัดเลือก, คณะกรรมการตัดสิน, และ อื่นๆ
ทางคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมและเผยแพร่กิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
สำหรับผู้สนับสนุนการจัดงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี 2556โดยจะให้การตอบแทนดังนี้
• ปรากฎสัญลักษณ์องค์กรในงานพระราชทานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
• ปรากฎชื่อองค์กรในข่าวประชาสัมพันธ์รางวัลซีไรต์
• ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรได้ร่วมนั่งโต๊ะเสวย จำนวน ๑ ที่นั่ง
• โล่รางวัลพระราชทานแด่องค์กร โดยผู้บริหารสูงสุดเข้ารับพระราชทานจากพระหัตถ์
• ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้ได้รับรางวัลและแขกรับเชิญพิเศษ
• จัดเขียนประชาสัมพันธ์ สำหรับซิลเวอร์ โกลด์ และ แพลทินัม สปอนเซอร์ ลงในหนังสือซีไรต์ 1 หน้าเต็ม
• บัตรเชิญ ๑o ที่นั่งในงานพระราชทานรางวัลซีไรต์ สำหรับ แพลทินัม สปอนเซอร์ โกลด์ สปอนเซอร์ ซิลเวอร์ สปอนเซอร์ และ ๕ ที่นั่ง สำหรับ สปอนเซอร์ ทั่วไป
แพลทินัม สปอนเซอร์ 1,000,000 บาท โกลด์ สปอนเซอร์ 750,000 บาท ซิลเวอร์ สปอนเซอร์ 500,000 บาท สปอนเซอร์ ทั่วไป 200,000 บาท
000ประวัติของงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทในเครืออิตัลไทย ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเขียนในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และเผยแพร่วรรณกรรมดีเด่นของประเทศไทยและวรรณกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่เวทีโลก สำหรับแนวความคิดที่จะเปิดตัวงานรางวัลซีไรต์นี้เกิดจากความสัมพันธ์อันแนบแน่นของโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ และ นักเขียนที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ตลอดประวัติศาสตร์ 137 ปี กระทั่งกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีนักเขียนเข้าพักและเที่ยวชมโรงแรมแห่งนี้
000คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ประกอบด้วย ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการดำเนินงานรางวัลซีไรต์, นายกสมาคมภาษาและหนังสือฯ นายกสมาคมนักเขียน สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสมาชิกอาวุโสของทั้ง 2 สมาคม และ ตัวแทนจากสถานทูตประเทศอาเซียน และ ผู้สนับสนุน
000รายชื่อผู้สนับสนุนรางวัลซีไรต์ ในปีนี้ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน, ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), ธนาคารแห่งประเทศไทย, มูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์, บริษัท เวิลด์ แทรเวล เซอร์วิส จำกัด , บริษัท สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิ้ง พลัส จำกัด และ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ
โทร. 02 659 9000 อีเมล. somsrih@mohg.com หรือ karnp@mohg.com

**********************************************

Thailand’s S.E.A. Write Awardee announced

000Thailand’s Judging Committee for the 2013 Southeast Asian Writers Awards (S.E.A. Write Award), on September 6th, 2013, finalized its decision that the 2013 S.E.A. Write Award be awarded to the poetry collection ‘The Fifth Chamber of the Heart’ by Angkarn Chanthatip. The Committee made the following citation:

000‘The Fifth Chamber of the Heart’ presents a narrative poetry, simulating the evolution of human beings from pre-history habitations to contemporary society. The poet deals, in particular, with cities that gather together the homeless, the displaced and minorities. He compares and links traveling folk lore of old days with today’s way of life, all marked by suffering. The work observes lively and colourful interactions between peoples of diverse cultures.

000The author masterfully presents contrasting views. A first half, ‘the Fifth Chamber of the Heart’ and a second half, ‘Traveling Lore’, become parallel stories of cycles of human struggle. He employs a variety of traditional Thai rhythmic and poetic modes, graced by his personal style.

000Thus, the poetry collection ‘The Fifth Chamber of the Heart’ by Angkarn Chanthatip is worthy of the Southeast Asian Writers Award ( SEA Write Award) for the year 2013.

 *******

คำประกาศของคณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์

ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ของประเทศไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

000คณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ มีมติให้รวมบทกวี หัวใจห้องที่ห้า ฉบับปรับปรุง ของอังคาร จันทาทิพย์ ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ของประเทศไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
000หัวใจห้องที่ห้า นำเสนอเรื่องเล่าโดยจำลองวิวัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่ยุคโบราณก่อนประวัติศาสตร์ การตั้งชุมชนจนถึงสังคมร่วมสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมเมือง ซึ่งประกอบไปด้วย คนไร้บ้าน คนพลัดถิ่น คนกลุ่มน้อย โดยเชื่อมโยงเรื่องเล่าในอดีตกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งล้วนระทมทุกข์ นำเสนอการปะทะสังสรรค์ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ผู้แต่งมองโลกและปรากฏการณ์ด้วยมุมมองที่ย้อนแย้ง ในภาคแรก “หัวใจห้องที่ห้า” และภาคหลัง “นิทานเดินทาง” จึงเป็นภาพคู่ขนานของการว่ายวนต่อสู้ดิ้นรนของมนุษย์ ท่วงทำนองการประพันธ์ใช้ฉันทลักษณ์ที่หลากหลาย และมีลีลาเฉพาะตน
000รวมบทกวี หัวใจห้องที่ห้า ฉบับปรับปรุง ของอังคาร จันทาทิพย์ จึงสมควรได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ของประเทศไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

**********************************************

เปิดตัวกวี

000ดร. พรธาดา สุวัธนวนิช กรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ปนัดดา เลิศล้ำอำไพ กรรมการสมาคมภาษาและหนังสือ
จัดงานเปิดตัวกวีผู้มีผลงานผ่านเข้ารอบ รางวัลซีไรต์ประจำปี 2556 ประเภทกวีนิพนธ์ ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมแมนดาริน  โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยมี โชคชัย บัณฑิต สุขุมพจน์ คำสุขุม พลัง เพียงพิรุฬห์ และอังคาร จันทราทิพย์  ผู้ผ่านเข้ารอบ 7 เล่มสุดท้ายร่วมงาน

**********************************************

ผ่านเข้ารอบ

000ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ประกาศผล รางวัลซีไรต์ประจำปี 2556 ประเภทกวีนิพนธ์
ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 7 เรื่อง ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ  โดยมี ปฏิมา ชวลิต (ที่3จากซ้าย)
อแมนด้า ไฮนด์แมน (ที่4จากซ้าย) ดร.พิเชฐ แสงทอง (ที่6จากซ้าย) และคิม วาซไฟท์ล (ที่7จากซ้าย) ร่วมงาน

**********************************************

ผลการคัดเลือกหนังสือกวีนิพนธ์ที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน (Short List)

รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี ๒๕๕๖

000คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี ๒๕๕๖ ได้พิจารณาคัดเลือกหนังสือรวมกวีนิพนธ์ที่ส่งเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๑๐๑ เล่มแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอหนังสือรวมกวีนิพนธ์ ๗ เล่ม ดังมีรายชื่อซึ่งเรียงลำดับตามตัวอักษรของชื่อเรื่องดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการตัดสินพิจารณาในวาระต่อไป

 

รายชื่อกวีนิพนธ์ ๗ เล่มที่เข้ารอบรางวัลซีไรต์ประจำปี ๒๕๕๖
ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สำนักพ
……… ของฝากจากแดนไกล โชคชัย บัณฑิต
ต่างต้องการความหมายของพื้นที่ ศิวกานท์ ปทุมสูติ
บ้านในหมอก สุขุมพจน์ คำสุขุม
ผู้ออกแบบเส้นขอบฟ้า จเด็จ กำจรเดช
เมฆาจาริก ธมกร
โลกใบเล็ก พลัง เพียงพิรุฬห์
หัวใจห้องที่ห้า อังคาร จันทาทิพย์

**********************************************

ผลการคัดเลือกหนังสือกวีนิพนธ์รอบแรก (Long List)
รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)

0000คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี ๒๕๕๖ ได้มีมติประกาศให้หนังสือกวีนิพนธ์ที่ส่งเข้าประกวดจำนวน ๑๘ เล่ม ผ่านเข้ารอบแรก (Long List) จากผลงานทั้งสิ้น ๑๐๑ เล่ม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

๑. ของฝากจากแดนไกล ของ โชคชัย บัณฑิต’
๒. คำนึงถึงบ้าน ขณะฝันในเมือง ของ โขงรัก คำไพโรจน์
๓. ฉันทะลักเธอ ของ “เจริญขวัญ”
๔. ต่างต้องการความหมายของพื้นที่ ของ ศิวกานท์ ปทุมสูติ
๕. ถนนสายนั้นทอดไปสู่หัวใจแม่ ของ โกสินทร์ ขาวงาม
๖. นกอพยพ ของ ภักดี ไชยหัด
๗. บ้านในหมอก ของ สุขุมพจน์ คำสุขุม
๘. ปีกนกฟ้า พาความรักบินไปได้ ของ มุทิตา
๙. ผู้ออกแบบเส้นขอบฟ้า ของ จเด็จ กำจรเดช
๑๐. ฟันเฟืองมนุษย์ ของ ฐกฤต ตั้งฐานตระกูล
๑๑. เมฆาจาริก ของ ธมกร
๑๒. ระหว่างทางที่เสียงอาซานแว่ว ของ ปราชญ์ อันดามัน
๑๓. รากของเรา เงาของโลก ของ สุขุมพจน์ คำสุขุม
๑๔. โลกใบเล็ก ของ พลัง เพียงพิรุฬห์
๑๕. วูบไหวในแสงมหัศจรรย์ ของ นิรัติศัย หล่ออรุโณทัย
๑๖. หัวใจห้องที่ห้า ของ อังคาร จันทาทิพย์
๑๗. อาณานิคมของความเศร้า ของ วิสุทธิ์ ขาวเนียม
๑๘. อุ้มลูกโอบโลก ของ กอนกูย-กฤษฎา สุนทร

 

**********************************************

ซีไรต์คึกคัก คณะกรรมการทำงานหนัก 

ดร. พิเชฐ แสงทอง ประธานคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลซีไรต์ ปี 2556 จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกกวีนิพนธ์ ที่ส่งเข้าร่วมประกวดจำนวน
101 เล่ม  ซึ่งมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 35 ปีซีไรต์ ณ ห้องรีเจนซี่ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พ.ท. วิโรจน์ ผดุงสุนทรารักษ์  ดร. เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ และ ดร.ธนิกาญจน์ จินาพันธ์ ร่วมประชุมด้วย
และนี่คือคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลซีไรต์ประจำปี 2556
1. นายพินิจ นิลรัตน์ (Mr Pinit Nilrat)
2.นางสาว สุมิตรา จันทร์เงา (Ms Sumitra Channgao)
3.ดร. ธนิกาญจน์ จินาพันธ์ (Dr Tanikan Jinapant)
4.ดร. พิเชฐ แสงทอง (Dr Pichet Saengthong) : เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก
5.ดร. เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ (Dr Petchyupa Boonsirijarungrat)
6.นายยุทธ โตอดิเทพย์ (Mr Yoot Toadithep)
7.ผศ. พ.ท. วิโรจน์ ผดุงสุนทรารักษ์ (Assoc. Prof. Col. Lt. Wirote Phadungsoondararak)

 

**********************************************

ในโอกาสที่กรุงเทพมหานครได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลกปี 2556 World Book Capital และจะจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2556 โดยทางรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) เป็นส่วนนึงในงานเมืองหนังสือโลก ด้วยการจัดงาน “นิทรรศการ 35 ปีซีไรต์” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ใน วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ซึ่งงานนี้ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ จะมาเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ 35 ปีซีไรต์

กำหนดการพิธีเปิดนิทรรศการ ๓๕ ปี ซีไรต์

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องเอนกประสงค์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เวลา

๑๓.๓๐ น.         แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนและร่วมงานเลี้ยงรับรอง (ค็อกเทล) ท่ามกลางบรรยากาศวัฒนธรรมอาเซียน บริเวณโถงชั้น ๑

 

๑๔.๐๐ น.          เข้าสู่พิธีเปิดภายในห้องเอนกประสงค์

- ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน

- พิธีกรกล่าวต้อนรับและเชิญชมวีดิทัศน์ “๓๕ ปีซีไรต์”

- การอ่านบทกวี ชุด “Read for Life” โดยกวีซีไรต์และกวีเอกของอาเซียน

- ปิดท้ายด้วยการอ่านบทกวีของเยาวชนไทย

- ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดงานและทำพิธีเปิด

- มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน

- ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและเดินทางกลับ

- กวีซีไรต์และกวีเอกของอาเซียน อ่านบทกวีประกอบดนตรี

 

๑๕.๐๐ น.          เสร็จพิธี

**********************************************

 

HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS SIRIVANNAVARI NARIRATANA

PRESIDES OVER 2012 S.E.A. WRITE AWARDS PRESENTATION GALA DINNER AT MANDARIN ORIENTAL, BANGKOK

 

Bangkok, 19 Nov. 2012:  -  His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn recently designated Her Royal Highness Princess Sirivannavari Nariratana to grace the 2012 Southeast Asian Writers Awards Presentation Ceremony and Gala Dinner in the Royal Ballroom, Mandarin Oriental, Bangkok. 

The Awards Gala was the culmination of not only the usual, five-day S.E.A. Write Week full of activities including lunches, receptions and poetry readings at Bangkok Bank, Bank of Thailand and Suan Pakkad Palace, respectively, but also the two-day “Reaching the World” Writers and Translators Summit, organised by Asia-Pacific Writers based in Australia, in collaboration with Chulalongkorn University and The S.E.A. Write Award.  This first of its kind forum, which took place a few days earlier on the premises of Chulalongkorn University, brought over participants from over 20 countries some of whom joined the S.E.A. Write Awards Gala where they had the opportunity to rub shoulders with high level members of the diplomatic corps, past Thai awardees, members of the PEN Club of Thailand and Writers’ Association of Thailand, Bangkok’s leading literary figures and enthusiasts as well as executives and friends of the Award’s generous sponsors:  Thai Airways International Public Co., Ltd.; Bangkok Bank Public Co. Ltd.; the Tourism Authority of Thailand (TAT); Bank of Thailand; Thai Beverage PLC.;  Chumbhot-Pantip Foundation; SCG Foundation; Rex Morgan Foundation;  World Travel Service; and Siam Winery (Monsoon Valley wines).

Apart from Thailand, this year’s S.E.A. Write awardees from ASEAN comprise outstanding literary champions from:  Brunei, Indonesia, Laos, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Vietnam.  

The regaling and humourous keynote address by renowned geologist-turned-writer, British author Simon Winchester, brought about a huge round of applause and compliments from the audience some of whom even commented that his address was one of the best in many years.

His lasting words of wisdom for inspiring writers were:  “Never lose the sense of wonder.  You will, as a writer, meet all sorts of people.  You’ll see terrible things.  You’ll see wonderful things.  Never become jaded.  Never become weary.”

รางวัลซีไรต์ประจำปี 2555

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ประทานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนประจำปี 2555  แก่นักเขียนอาเซียน 8 ประเทศ ได้แก่ เปงกิรัน ฮัจจี มะหมุด บิน เปงกิรัน ดามิต จากประเทศบูรไน ดารุสสลาม โอกา รุสมินี ประเทศอินโดนีเซีย ดวงไซ หลวงพะสี จากประเทศลาว อิสมาอิล กัสซัน  จากประเทศมาเลเซีย ชาร์ลสัน ออง จากประเทศฟิลิปปินส์ ซูเชน คริสตีน ลิมจากประเทศสิงคโปร์ วิภาส ศรีทอง จากประเทศไทย จุง จุง ดิ่ง จากประเทศเวียดนาม โดยมี ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ เจน สงสมพันธุ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย รศ. ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมรับเสด็จ

รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนประจำปี 2555 จัดขึ้นเป็นปีที่ 34 โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประทานพระดำรัสว่า วรรณกรรมเป็นผลงานที่นักประพันธ์สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้   ความคิด   จินตนาการ   และอารมณ์ความรู้สึกของตน   ผ่านกลวิธีการประพันธ์ที่มีศิลปะและการใช้ภาษาที่ประณีตงดงาม วรรณกรรมของแต่ละชาติแต่ละภาษาจึงเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต   ความคิดจิตใจ   ตลอดจนสภาพสังคมและวัฒนธรรมของชาตินั้น ๆ  ได้อย่างลึกซึ้ง    โดยนัยนี้   จึงกล่าวได้ว่า   วรรณกรรมนับเป็นเครื่องมือสำคัญ   ที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลและประเทศชาติ ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความยินดีด้วยกับทุก ๆ  ท่าน   ที่ได้ร่วมกันสนับสนุนการสร้างสรรค์วรรณกรรมในภูมิภาคอาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง   และขอให้นักประพันธ์ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลประจำปีนี้   มีความภูมิใจ   และมีกำลังใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าให้ผู้อ่านได้ชื่นชมตลอดไป

ในปีนี้แขกรับเชิญพิเศษที่แสดงปาฐกถาในงาน คือ มร. ไซมอน วินเชสเตอร์ จากนักธรณีวิทยากลายมาเป็นนักเขียนชื่อดังชาวอังกฤษ ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในค่ำคืนอันทรงเกียรตินี้ว่า… ชีวิตกว่าจะมาเป็นนักเขียนของเขา เกิดจากการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุด คือการที่เขาละทิ้งอาชีพนักธรณีวิทยา  มาเป็นนักหนังสือพิมพ์ โดยสาเหตุที่เขาละทิ้งอาชีพนักธรณีวิทยา เพราะว่าเขามีโอกาสได้อ่านหนังสือ Coronation Everest ของ เจมส์ มอร์ริส เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสำรวจ อันนำไปสู่การพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรก เมื่อเขาอ่านหนังสือจบ สิ่งแรกที่เขาทำคือการเขียนจดหมายไปหาเจมส์ มอร์ริส เพื่อขอคำแนะนำในการเป็นนักเขียน หลังจากนั้นเขาตัดสินใจเลิกอาชีพนักธรณีวิทยาแล้วกลับมาสมัครเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่ประเทศอังกฤษ เขาย้ำว่าในเมื่อตัดสินใจที่จะทำอะไรแล้ว ต้องทำเลย  นอกจากนั้นการเป็นนักเขียนที่ดี ต้องเป็นคนที่พร้อมจะเรียนรู้ พร้อมที่จะตื่นตาตื่นใจกับสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา ให้มีความรู้สึกว่าเวลาตื่นเช้าขึ้นมาแล้วอยากทำกิจกรรมหลายๆอย่าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากสำหรับงานเขียน และที่สำคัญต้องเป็นคนมีความรู้ มีพื้นฐานและความเข้าใจในเรื่องที่จะเขียนเพราะมันจะช่วยในการย่อยข้อมูล ให้ออกมาเป็นงานเขียนที่ดีได้... ทุกวันนี้ชีวิตของเขามีความสุขกับการที่ได้เป็นนักเขียนและได้เดินทาง ทุกวันนี้ยังติดต่อกับ เจมส์ มอร์ริส และเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน

********

 

 สัปดาห์กิจกรรมซีไรต์ ระหว่างวันที่ 6-9  พฤศจิกายน 2555

 

  • งานแถลงข่าวแนะนำตัวนักเขียนซีไรต์ 9 ประเทศ

คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ จัดงานแถลงข่าว แนะนำตัวนักเขียนซีไรต์ทั้ง 9 ประเทศ ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 29 อาคารสำนักงานใหญ่สีลม ธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)

 

  • งานเลี้ยงต้อนรับนักเขียนซีไรต์ 9 ประเทศ

คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ และ ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดงานเลี้ยงต้อนรับนักเขียนซีไรต์ทั้ง 9 ประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 8  พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 น. ณ วังบางขุนพรหม

 

  • อ่านบทกวีซีไรต์โดยนักเขียนซีไรต์ทั้ง 9 ประเทศ

คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ และ มูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ จัดงานอ่านบทกวีซีไรต์ โดยนักเขียนซีไรต์ทั้ง 9 ประเทศ และ อดีตกวีซีไรต์ไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 8  พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00 น. ณ วังสวนผักกาด

 

  • งานพระราชทานรางวัลซีไรต์ประจำปี 2555

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ ประทานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ปีที่ 34 ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ห้องรอยัลบอลรูมโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เวลา 19.30 น.

 

*******


BANGKOK’S FIRST INTERNATIONAL ‘REACHING THE WORLD’

TWO-DAY WRITERS’ SUMMIT AT CHULALONGKORN UNIVERSITY

(MONDAY, 5–6 NOVEMBER 2012)

 

Bangkok, 15 October 2012:  – The S.E.A.Write Award, in collaboration with Asia Pacific Writers & Translators Association (AP Writers) and the Faculty of Arts, Chulalongkorn University, will stage, for the first time in Bangkok, an international writers’ and translators’ forum entitled “Reaching the World” comprising a series of talks, panel discussions, author showcases on such topics as “The Value of Literary Prizes”; “S.E.A. Write Selection Criteria”; “Taking Writers Global Through Translations”, to be participated by renowned writers and translators from some 22 countries, at the University’s Maha Chakri Sirindhorn Building from Monday,  5–6 November 2012. 

This two-day summit will kick off at 9.00 am on Monday, 5 November 2012 at an opening ceremony to be presided over by Bangkok Governor and Chairman of the S.E.A. Write Organising Committee, M.R. Sukhumbhand Paribatra, together with Prof. Pirom Kamolratanakul, MD, President of Chulalongkorn University, and outgoing Chairman of AP Writers, Dr. Isagani Cruz (also 1991 S.E..A. Write Awardee from the Philippines).

Other generous sponsors for the Forum comprise:  The Australia-Thailand Institute (for its monetary contribution to mark 60th anniversary of Aust-Thai relations), Air Asia, SCG Foundation and Post Publishing (Public) Co., Ltd., Asia Books, Asia Hotel Bangkok,  and from Australia:  Copyright Agency Ltd., Island Magazine (Tasmania), the Walkley Foundation, and Literary Events Asia Pacific Plus (LEAP+).

 

The full list of readers and speakers is online: http://apwriters.org/home/asia-pacific-writers-supports-s-e-a-write-festival/authors-speakers/ Registration fee for the two-day Summit is Baht 1,600 per person.

 

Two of the highlight events taking place as part of  the two-day forum at the Bangkok Arts and Culture Centre and Mandarin Oriental, Bangkok respectively are: -

 

On the evening of Monday, 5 Nov. 2012, from 5.00 pm, Mrs. Pranee Satayaprakoop, Deputy Director-General, Culture Sports and Tourism Dept., Bangkok Metropolitan Administration 2 (BMA), will host welcome drinks and a tour of the Bangkok Arts & Culture Centre before proceeding to a “Poetry Reading” session by some of ASEAN’s renowned poets including Dr. Edwin Thumboo, one of Singapore’s leading poets and academician as well as 1979 S.E.A.

Write laureate; Zakariya Amataya, poet, translator and fiction writer and 2010 S.E.A. Write winner; Myanmar’s Zeyar Lynn, and Colin Cheney, American poet living in Thailand.

 

On Tuesday, 6 November 2012, at 2.00 pm at Mandarin Oriental, Bangkok’s hotel’s Regency Room – there will be talk by famous author, travel writer, adventurer and longtime resident of Bangkok, Harold Stephens, on the topic “The Origins and Spirit of the S.E.A. Write Awards”.

 

Additional talks related to the 2012 S.EA. Write Awards, which are open to the interested public are:  -

 

Topic:     “Meet the 2012 S.E.A. Write Award Winners” panel discussion

Date:                       Wednesday, 7 November 2012 at 2.00 pm

Venue:                     Bangkok Bank Head Office auditorium (30th Floor), Silom Road.

(To book seats for this free session, please call Mandarin Oriental, Bangkok, tel. 02 659 9000, ext. “Public Relations”)

 

Last but not least, guest speaker for the 2012 S.E.A. Write Awards, Simon Winchester, well-known British writer, journalist and broadcaster, will deliver a full-length set-piece talk on “The Role of Kindness, Luck and Good Fortune in the Making of a Writing Career

Venue:                     Foreign Correspondents Club of Thailand (FCCT)

Date:                       Monday, 12 November 2012 at 8.00 pm.

Registration fee @ Baht 300. – for non-members. To book seats, please call the FCCT, tel. 02 652 0580-1 or E-mail:  info@fccthai.com.

——-

เทศกาลสัมมนาวรรณกรรมนานาชาติ

จัดที่ ‘กรุงเทพมหานคร’  5 – 9  พ.ย. นี้

 

ปีนี้  นับเป็นปีพิเศษที่ คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ ร่วมกับ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และAP Writers องค์กรนักเขียนเอเชีย-แปซิฟิค  ร่วมกันจัดงานสัมมนาด้านวรรณกรรมนานาชาติขึ้น เพื่อให้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งใน ‘สัปดาห์ซีไรต์’  โดยการสัมมนานานาชาติครั้งนี้จะ ‘รวมดาว’ นักเขียน นักแปล  ชั้นนำของเอเชีย-แปซิฟิค  ให้มาอยู่ที่กรุงเทพฯ

เทศกาลสัมมนา  ‘Reaching the World’  จะจัดขึ้นใน ‘สัปดาห์ซีไรต์’  5-9 พฤศจิกายนนี้  โดยในสองวันแรก คือ วันที่ 5-6  พ.ย. จะเป็นการสัมมนารวม (Summit) หัวข้อของการสัมมนารวมในสองวันแรกนั้น  จะเน้นถึงคุณค่าและความหมายของการมอบรางวัลทางวรรณกรรม  และว่าด้วยความสำคัญและความละเอียดอ่อนของการแปลงานวรรณกรรมอย่างมีคุณภาพ  ที่สามารถนำอรรถรสและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมแห่งชนชาติข้ามกำแพงภาษาสู่นักอ่านทั่วโลก  และต่อเนื่องจากการสัมมนารวม  ในระหว่างวันที่ 7-9 พ.ย. จะมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเขียนสร้างสรรค์ด้านกวีนิพนธ์  ด้านนวนิยาย  และด้านสารคดี  นอกจากนี้  ยังจะมีรายการนักเขียนนำเสนอผลงาน  อ่านบทกวี  บทประพันธ์  และบทแปลวรรณกรรม  อย่างหลากหลาย  ตลอดสัปดาห์แห่งเทศกาลวรรณกรรมครั้งนี้ด้วย

ผู้เข้าร่วมเทศกาลสัมมนา ‘Reaching the World’  ครั้งนี้  จะประกอบขึ้นด้วยนักเขียน /นักแปลงานวรรณกรรม นักหนังสือพิมพ์  นักวิชาการ  ผู้จัดพิมพ์   ตลอดจนนักกิจกรรมด้านงานวรรณกรรม  คาดว่า  จะมีผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้กว่า  80  คน  จากกว่า 20 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน  ภูมิภาคเอเชียใต้ (อินเดีย บังคลาเทศ ปากีสถาน เนปาล ศรีลังกา)  ภูมิภาคตะวันออกไกล (ฮ่องกง จีน ญี่ปุ่น เกาหลี)  ทั้งยังมีนักเขียนชั้นนำจากออสเตรเลีย  อังกฤษ  อิตาลี สวีเดน และสหรัฐเมริกาเข้าร่วมงานด้วย

สำหรับผู้เข้าร่วมงานจากประเทศไทย  จะนำโดยนายกและเลขาฯ สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย  นายกและเลขาฯ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  สองสมาคมหลักของการคัดเลือกนักเขียนรางวัลซีไรต์ไทย  ทั้งรุ่นปัจจุบัน  และรุ่นพี่ๆ อย่าง รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร  รศ. สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์  รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ กระทั่งถึงนักเขียนรางวัลซีไรต์ อย่างคุณเจน เวชชาชีวะ  คุณซาการียา อมาตยา  รวมทั้งนักแปลวรรณกรรมหน้าใหม่แต่ฝีมือไม่ใหม่อย่างคุณคริส เบเกอร์  และ ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร  ผู้สร้างสรรค์งานแปลชิ้นยิ่งใหญ่ ‘ขุนช้าง-ขุนแผน’ วรรณคดีพื้นบ้านของไทยเป็นภาษาอังกฤษ

ส่วนนักเขียนต่างชาติชั้นนำที่จะเข้าร่วมเทศกาลสัมมนาครั้งนี้ มีอาทิ  ไซม่อน วินเชสเตอร์ (Simon Winchester)  นักเขียนชาวอังกฤษผู้โด่งดัง  ซึ่งจะเป็นแขกเกียรติยศองค์ปาฐกหน้าพระที่นั่งของงานพระราขทานรางวัลซีไรต์ในปีนี้  แมททิว คอนดอน (Matthew Condon) จากออสเตรเลีย  ผู้นำการเรียกร้องให้รัฐควีนส์แลนด์ฟื้นฟูการมอบรางวัลทางวรรณกรรม  หลังจากที่รัฐบาลชุดใหม่ประกาศยกเลิกไปเพื่อประหยัดรายจ่าย  โดย มร.คอนดอน จะเป็นผู้แสดงปาฐกถาเปิดงานสัมมนาในเช้าวันจันทร์ที่ 5 พ.ย. ด้วย  ศ. ดร.เอ็ดวิน  ทัมบู (Edwin Thumboo) กวีซีไรต์และนักวิชาการชาวสิงคโปร์ผู้มีชื่อเสียง  โฮเซ่ ดาลิเซ  (Jose Dalisay) นักเขียนนวนิยายชาวฟิลิปปินส์ชื่อดัง  ผู้เคยได้รับรางวัลซีไรต์

ในโอกาสนี้  กรุงเทพมหานคร  จะเข้าร่วมสนับสนุนเทศกาลสัมมนาครั้งนี้   โดยเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาในค่ำวันเปิดการสัมมนา  เพื่อแสดงน้ำใจของ ‘เมืองหนังสือโลก’ แห่งปี 2556  ตามที่กรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก

เทศกาลสัมมนาครั้งนี้  ดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษตลอดรายการ  ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา  สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://apwriters.org/asia-pacific-writers-supports-s-e-a-write-festival/  ค่าลงทะเบียน 1,600 บาท สำหรับการสัมมนารวม วันที่ 5-6 พ.ย.  และ 800 บาท  สำหรับการเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแต่ละรายการ

 

รายการการสัมมนารวม (Summit)

5-6 พฤศจิกายน 2555

 

จันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555  -  คุณค่าและความหมายของรางวัลทางวรรณกรรม

 

08.30 น.    ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา ที่ ชั้น 3 อาคารมหาจักรีสิรินธร  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   (บริการเครื่องดื่ม  กาแฟ – ชา)

 

09.00 น.    การกล่าวต้อนรับโดย

- ศ. นพ. ภิรมย์  กมลรัตนกุล  อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร  ประธานคณะกรรมการดำเนินการรางวัลซีไรต์

- ผู้แทนจากองค์กร  AP Writers

 

09.15 น.    สุนทรกถาเปิดงาน  (Keynote Speech) ‘The Value of Literary Prizes’  โดย  Matthew Condon  นักประพันธ์ชาวออสเตรเลีย  ผู้ได้รับรางวัล Steele Rudd Award สำหรับนวนิยายขนาดสั้น  เขามีผลงานนวนิยายมาแล้ว 10 เรื่อง  และรวมเรื่องสั้นหลายเล่ม  เขาเป็นผู้นำการรณรงค์ระดับรากหญ้าในรัฐควีนส์แลนด์  ประเทศออสเตรเลีย  เรียกร้องให้รัฐบาลแห่งรัฐควีนส์แลนด์ฟื้นคืนการมอบรางวัลทางวรรณกรรม  ซึ่งถูกรัฐบาลที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ประกาศยุติไป  เพื่อการประหยัดรายจ่ายของรัฐ  เขาเป็นนักเขียนประจำให้แก่หนังสือพิมพ์  นิตยสาร  และวารสารหลายฉบับ  ขณะนี้  เขากำลังทำงานนวนิยายเรื่องใหม่ว่าด้วยประสบการณ์ของนักข่าวตะวันตกคนแรกที่ได้เข้าไปในเมืองฮิโรชิมา  หลังจากที่ถูกทิ้งระเบิดปรมาณูเมื่อ พ.ศ. 2485

 

09.45 น.    อภิปราย ‘Literary Prizes and cultural Capital’ เปิดกว้างให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาแสดงความคิดเห็น  เปิดประเด็นนำการอภิปรายโดย  Matthew Condon,  Daniel Hahn (จาก British Centre for Literary Translation)  Morag  Fraser (ผู้รับรางวัล Miles Franklin Literary Prize)  และ รศ. ดร. ตรีศิลป์ บุญขจร  หัวหน้าภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ  ดำเนินการอภิปราย โดย รศ.สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ คณะอักษรศาสตร์  จุฬาฯ

 

11.30 น.    อภิปราย ‘How Lieterary Awards Assist Writing Careers’ ผู้เคยได้รับรางวัลวรรณกรรมหลายท่านจะมาแบ่งปันประสบการณ์  บอกเล่าถึงผลสะเทือนต่อการทำงานเขียนหลังจากที่ได้รับรางวัล  นำอภิปรายโดย Jose Dalisay (นักเขียนมือรางวัลชาวฟิลิปปินส์คนสำคัญ  ซาการียา  อมาตยา (กวีชาวไทยผู้รับรางวัลซีไรต์)  Lionel Fogarty (กวีชาวอะบอริจินิสของออสเตรเลีย ผู้รับรางวัล Scanlon 2012)  Ali Cobby Eckermann (นักเขียนชาวอะบอริจินิสผู้ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย  รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในโครงการเสริมขวัญแห่งสมาคมนักเขียนออสเตรเลีย – Australian Society of Authors’ national mentorship program)  ดำเนินการอภิปรายโดย Xu Xi นักวิชาการและนักเขียนสตรีชาวฮ่องกง  หนึ่งในผู้ก่อตั้ง AP Writers

 

14.00 น.    อภิปราย ‘How do the Best Writers’ Prizes Work’  นำอภิปรายโดยตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการมอบรางวัลทางวรรณกรรมประเภทต่างๆ  ได้แก่ Louisa Graham ( ผู้แทน Walkley Awards  รางวัลสำหรับนักหนังสือพิมพ์   ประเทศออสเตรเลีย)  Rachel  Edwards  ( บรรณาธิการ ‘Island’ วารสารวรรณกรรมที่ทรงเกียรติที่สุดในออสเตรเลีย  และกรรมการตัดสินรางวัล Tasmanian Book Prizes)   และ Isagani Cruz (ผู้แทนรางวัลหนังสือแห่งชาติ  ฟิลิปปินส์)  ดำเนินการอภิปรายโดย Nury Vittachi (นักเขียนและนักกิจกรรมวรรณกรรม  ผู้ก่อตั้งรางวัล Man Asian Literary Award ในฮ่องกง)

 

15.15 น.      อภิปราย  ‘S.E.A. Write’s Selection Criterior’ สำรวจเงื่อนไขและมาตรฐานการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลซีไรต์จากแต่ละประเทศ  องค์กรใดดำเนินการคัดเลือก  สมควรจะชักจูงให้ทุกประเทศใช้เงื่อนไขและมาตรฐานเดียวกันหรือไม่  ผู้ร่วมอภิปราย  รศ. ดร.นรนิติ  เศรษฐบุตร  Lily Rose Tope (ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์  ผู้เชี่ยวชาญงานวรรณกรรมร่วมสมัยที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษจากปลายประเทศในอุษาคเนย์  และความหลากหลายทางชาติพันธุ์วรรณกรรมของภูมิภาคนี้),  Ghulam Sarwar Yousof (นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดง  โดยเฉพาะสิลปะการแสดงแบบดั้งเดิมของชนมาเลย์ และหลากหลายชนชาติในอุษาคเนย์)  คุณปนัดดา เลิศล้ำอำไพ (นักเขียนและบรรณาธิการอิสระ  กรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  และกรรมการในคณะกรรมการดำเนินการรางวัลซีไรต์)  ดำเนินการอภิปรายโดย ศ. ดร.  Edwin Thumboo ผู้รับรางวัลซีไรต์คนแรกของสิงคโปร์

 

16.30 น.    เดินทางไปหอศิลป์กรุงเทพมหานคร

 

17.00 น.    Author Showcase 1  นักเขียนนำเสนอผลงานผ่านการอ่านด้วยตนเอง  โดย  ซาการียา อมาตยา  Colin Cheney,  Edmund  Thumboo  และท่านอื่นๆ

 

18.30 น.    งานเลี้ยงต้อนรับโดย กรุงเทพมหานคร  โรงแรมปทุมวันปรินส์เซส

 

 

อังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2555      เทคนิคและแง่คิดของการแปลวรรณกรรม

 

ภาคเช้า    ห้อง 304  ชั้น 3 อาคารมหาจักรีสิรินทร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

09.15 น.    อภิปราย ‘Taking Writers Global through Translation’  ร่วมกันมองหาแนวทางในการพัฒนาการแปลวรรณกรรมจากดินแดนอุษาคเนย์  ผู้นำการอภิปรายรอบนี้ คือ Daniel Hahn ผู้อำนวยการศูนย์การแปลงานวรรณกรรมแห่งอังกฤษ (British Centre for Literary Translation)  ร่วมด้วย คุณจงจิต อรรถยุกติ  นายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย  Michael Brennan (ผู้ช่วยศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย Chuo ในโตเกียว  บรรณาธิการภาคออสเตรเลียของวารสารออนไลน์ Poetry International Web ที่ตั้งขึ้นในเนเธอร์แลนด์)  Gioia Guerzoni (นักแปลนวนิยายภาษาอังกฤษเป็นภาษาอิตาเลียน  ทำงานแปลนวนิยายอังกฤษ อเมริกัน อินเดีย)   และ Christopher Mattison ( อเมริกันชนผู้เป็นมหาบัณฑิตในวิชาการแปลวรรณกรรม มีผลงานแปลหลายเล่มจากภาษารัสเซียและจีน   ปัจจุบัน  สอนอยู่ที่ City University, Hong Kong) ดำเนินการอภิปราย โดย  คุณงามพรรณ เวชชาชีวะ  นักเขียนรางวัลซีไรต์

 

11.00 น.     อภิปราย ‘Translation Matters’ โดยผู้มีประสบการณ์งานแปลวรรณกรรม  ถึงปัญหาและความท้าทายของการทำงานด้านนี้  ซึ่งมักจะยากไร้ทั้งเงินทั้งกล่อง  นำการเปิดมุมมองโดย  Martin Merz หรือ Jane Weizhen Pan (นักแปลวรรณกรรมจากภาษาจีนสู่ภาษาอังกฤษ  ทั้งสองร่วมกันทำงานชิ้นใหญ่ๆ หลายเล่ม  โดยเฉพาะวรรณกรรมจีนร่วมสมัยจากนักเขียนจีนที่โดดเด่นที่สุดในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา)  Chris Baker หรือ ศ. ดร. ผาสุก พงษ์ไพจิตร (ทั้งสองร่วมกันแปล ‘ขุนช้าง-ขุนแผน’ เป็นภาษาอังกฤษ)  Kyoko Yoshida (ดุษฎีบัณฑิตชาวญี่ปุ่น  นักแปลกวีนิพนธ์ และบทละครภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ)  และ Harry Aveling  (ศาสตราจารย์แห่ง MonashUniversity.Melbourne,Australia  ผู้ทำงานแปลจากภาษามาเลย์ อินโด และฮินดู เป็นภาษาอังกฤษ )  ดำเนินการอภิปรายโดย Shirley Young-Eun Lee (ชาวเกาหลี ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาษาจีน เกาหลี และอังกฤษ  กรรมการก่อตั้ง AP Writers)

 

13.30 น.    เดินทางไปโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลโดยรถบัส

 

14.00 น.    สนทนา  ‘ความเป็นมาและสารัตถะความหมายแห่งรางวัลซีไรต์’ นำโดย Harold Stephens  นักเขียนเรื่องท่องเที่ยวผจญภัยชาวอเมริกันที่พำนักอยู่ในดินแดนอุษาคเนย์มานานกว่า 40 ปี  รู้จักประเทศไทยอย่างลึกซึ้ง  เคยเขียนบทโทรทัศน์สารคดีเเรื่องสมเด็จพระนารายณ์แห่งกรุงสยาม  ความยาว 10 ชั่วโมง  จะมาบอกเล่าถึงตำนานอันยาวนานกว่า 130 ของโรงแรมโอเรียนเต็ลแห่งเมืองบางกอก  โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักเขียนชาวตะวันตก  ผู้มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ของเอเชียในความรับรู้ของชาวตะวันตก  นักประพันธ์ตะวันตกกลุ่มนี้ อย่าง โจเซฟ คอนราด  ซอมเมอร์เซ้ท มอห์ม เมื่อมาเยือนเมืองบางกอกตอนต้นศตวรรษที่แล้ว  ล้วนพักที่โรงแรมริมน้ำเจ้าพระยาแห่งนี้

 

17.00 น.    เดินทางกลับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยรถบัส

 

18.00 น.    Author Showcase 2 ณ อาคารศศะ อ่านบทกวีและผลงานประพันธ์  โดย  Bernice Chauly, Martin Merz, Shirley Young-Eun Lee และ Menka Shivdasani

 

                                                       

       รายการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

พุธที่ 7 พฤศจิกายน  2555

 

09.00 -    Creative Writing Workshop 1 -  Fiction  นำปฏิบัติการโดย Xu Xi

12.30 น.  ผู้อำนวยการภาควิชาการเขียนสร้างสรรค์  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยCityUniversity แห่ง ฮ่องกง

ค่าลงทะเบียน  800 บาท (โปรดลงทะเบีบนออนไลน์)

 

14.00 –    ‘พบนักเขียนรางวัลซีไรต์ 2012’  ที่ ห้องประชุมชั้น 29 สำนักงานใหญ่ ธนาคาร

16.30 น    กรุงเทพ สีลม  นักเขียนรางวัลซีไรต์จากประเทศสมาชิกอาเซียนบอกเล่าแรงบันดาลใจแห่งการทำงานวรรณกรรมกระทั่งได้รับรางวัล  พร้อมสะท้อนถ่ายมโนคติเชิงวัฒนธรรมที่แฝงเร้นอยู่ในงานวรรณกรรมแห่งอุษาคเนย์

 

 

พฤหัสที่ 8 พฤศจิกายน 2555

 

09.00 -    Creative Writing Workshop 2 -  Poetry นำปฏิบัติการโดย Colin Cheney

12.30 น.   กวีชาวอเมริกันที่พำนักอยู่ในกรุงเทพฯ  มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวรรณกรรมชั้นนำหลายฉบับ  ผลงานรวมเล่ม Here Be Monsters ของเขา ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดงในงานกวีนิพนธ์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2552

ค่าลงทะเบียน  800 บาท (โปรดลงทะเบีบนออนไลน์)

 

 

09.00 -      Creative Writing Workshop 3 –  Creative Non-Fiction  นำปฏิบัติการโดย

12.30 น.     Matthew Condon นักประพันธ์ชาวออสเตรเลีย ผู้ได้รับรางวัล Steele Rudd Award สำหรับนวนิยายขนาดสั้น     

ค่าลงทะเบียน  800 บาท (โปรดลงทะเบียนออนไลน์)

 

13.00 น.      สนทนา ‘The Future of Publishing,  How to Get a Million Readers Without a Publisher’ นำโดย Nury Vittachi  นักเขียนและนักกิจกรรมวรรณกรรม  ผู้ก่อตั้งรางวัล Man Asian Literary Award ในฮ่องกง

 

14.00 น.      Author Showcase 3  จุฬาฯ   อ่านบทกวีและผลงานประพันธ์  โดย Matthew condon, Nury Vittachi, Xu Xi, Colin Cheney, Dai Fan, Michael Vatikiotis     ยินดีต้อนรับผู้สนใจเข้าชมและฟังการนำเสนอผลงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

*******

เรียน…ท่านสื่อมวลชน

งานแถลงข่าวประกาศผลซีไรต์ประจำปี 2555 

ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน(ซีไรต์) เป็นประธานแถลงข่าวประกาศผลรางวัลซีไรต์ ประเภทนวนิยาย ประจำปี 2555 ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ 

และพบนักเขียนซีไรต์คนใหม่ ใน วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เวลา 14.00 น.

ขอบพระคุณค่ะ

*******

 

 

SEA Write’s never wrong

Beautiful and hefty stories feature among seven novels up for the sought-after literary prize

Published in the Bangkok Post: 30/07/2012

Newspaper section: Life

A love-triangle set in the distant past, a compelling fight for a child’s life and the strange events following a funeral are among the finalists for Thailand’s most prestigious literary award.

The SEA Write committee unveiled the shortlist of seven novels last Thursday at the Mandarin Oriental, and the winner of the 34th edition of the respected contest will be announced in early November.

SEA Write Award Organising Committee chairman and Bangkok Governor MR Sukhumbhand Paribatra announced the selection of the seven-member committee with explanations (sometimes rather long) of their merit, beauty and literary heft.

The seven novels are as follows (with unofficial English titles):

- Kon Krae (The Dwarf) by Vipas Srithong

Three friends convert an old shop into a prison cell in which they plan to lock up someone, or perhaps it is for something.

In the statement, the committee praises the the novel’s ability “to explore the deepest, blackest corner of the human mind”.

- Diew Dai Tai Fah Klang (Alone Under The Riotous Sky) by Dan-aran Saengthong

This is the new work by the famous writer. In this novel set during the time of Lord Buddha, a woman, her heart heavy with sorrow, fights a lonely battle to save her child’s life.

- Nai Roob Ngao (In The Shadow) by Ngao Jan

This short novel imagines a love-triangle tragedy set in the distant past, with a focus on the relationship between an aristocratic father and son.

“The voice is tender and sweet as if it were telling a dreamy love tale, but the message it carries is so intense that it can rock our faith in humanity,” the selection committee said.

- Roi Plae Khong Saipin (Saipin’s Scar) by Sakorn Poolsook

Saipin narrates the story of various characters who live in an ancient empire overlooking a lake, lorded over by a madame who’s bent on controlling the destiny of her people.

- Ruang Lao Nai Loke Luang Ta (A Tale From An Illusory Land) by Pichetsak Popayak

The selection panel praises this book as “a novel that shows the human heart full of love and vengeance which ultimately leads to the termination of karma”.

- Lak Alai (The Mourning Of A Scribe) by Uthis Hemammool

This is a new book by the former SEA Write winner and former film critic.

In the novel, the main character is the author’s namesake. He’s a book editor and his trip back home to his father’s funeral sets off strange incidents.

In their statement, the selection panel praises the book’s strategy of using intertextuality that fuses various discourses and sources of stories.

- Loke Pralad Nai Prawatsat Kwam Sao (A Weird World In The History Of Sadness) by Siriworn Kaewkarn

Past, present, fantasy and reality are thrown together in this novel about a group of people who trek across a swathe of Southeast Asian jungle.

Selection panel head Sakul Boonyatat said: “The seven finalists are rich in content and serve as a reflection of the various dimensions of society. “They show the reality in which there are great divides in the society. In these books, the only clarity is ambiguity.”

Naturally, getting on the SEA Write shortlist boosts sales, and reading enthusiasm for the seven books is likely to pick up right until the winner is decided.

But SEA Write, which also takes place in other Southeast Asian nations, seems to have taken on an added meaning since Bangkok was designated as World Book Capital in 2013 by Unesco, and now it’s the job of Bangkokians to prove themselves at least worthy of that lofty title by, of course, reading more books.

“I believe one reason that Unesco chose Bangkok is because the city is the birthplace of SEA-Write Award,” MR Sukhumbhand said.